NAMEN-NAMES-NOMS  | HOME  | EMAIL  naar  ( to / à )  |
Paul Lanssens

LANSSENS - DENOO - MEIRE  STAMBOOM
genealogie - genealogy - généalogie
Lanssens - Lansens - Lanssen - Lansen - Lamsens         Denoo - Deno - Denaux         Meire

»»» voor elke aanvulling of probleem: mail naar Paul Lanssens    -    Pour tout complément ou problème: mail à Paul Lanssens «««


Notities bij: Guillielmus DENO


WAAR HET BEGINT: SINT-JORIS-WEERT OMSTREEKS 1635

Sint-Joris-Weert hoorde toe aan de Hertog van Arenberg, en maakte deel uit van de Meierij van Aarschot. Omstreeks 1750 telde het dorp minder dan 200 inwoners. In de archieven zien we dan ook dat uit deze beperkte kring steeds dezelfde familienamen opduiken: Wauters, Cleeremans, Thielens, Clabots, Horckmans, Wera, Geling, enz. en natuurlijk ook - wat ons aanbelangt - Deno/Dino (schema).
In 1796 was de bevolking meer dan verdubbeld naar 431 inwoners.

De oudste akte in Sint-Joris-Weert van een Deno, is het doopsel van Elisabetha Deno op 09.12.1668. De vader heet Guillielmus Deno en is dus de oudst bekende voorvader. Statistisch gezien berekenen we dat Guillielmus geboren is - met de nodige marge - omstreeks 1635. Zijn afkomst is niet bekend. Bij een onderzoek rondom St-Joris-Weert vinden we in de buurgemeente Nethen, juist over de taalgrens, nog oudere vermeldingen dan in St-Joris-Weert zelf:
- een huwelijk van Joannes Dinot met Margareta Genin op 26.10.1653
- een huwelijk van Joanna Dinot met Hubert Raskin in 1629
- een huwelijk van Joannes Dinot met Maria Pary op 14.11.1621
- een huwelijk van Jacobus Dinot met Catharina Henin/Lolinau op 08.04.1617
Het is echter niet mogelijk om een link te leggen vanuit St-Joris-Weert naar Nethen. Overigens accentueert deze vondst het feit dat de familie Deno vroeger 'Dino' genoemd werd. Een speciale variante van de familienaam vinden we trouwens in Bierbeek: Petrus 'Dernoe' huwt er op 25.11.1653.

In een nóg vroegere periode zien we dat er rond 1600 veel Deno's aanwezig waren in Brussel. Een verband met Nethen en/of St-Joris-Weert is niet meer dan een wilde speculatie, maar toch stellen we vast dat er in deze periode naamgenoten uitgezwermd zijn vanuit Brussel. Zo zijn alle 'de Noo' in Nederland afstammelingen van Joannes 'Vanoo', die in 1609 emigreerde van Brussel naar Leiden. De afstand van Brussel, via de hoofdweg naar Leuven, tot in Sint-Joris-Weert bedraagt 38 km, niet onoverkomelijk. Stamvader van de derde generatie - Joannes Deno - registreerde in 1762 een huurakte die hij afgesloten had in Leuven, en in 1767 een huurakte die hij afgesloten had in Brussel. Terloops: in Leuven werd hij 'Denoe' genoemd, in Brussel 'Denau' en in Sint-Joris-Weert 'Dino'.

Het onderzoek in Sint-Joris-Weert wordt zwaar bemoeilijkt doordat er weinig bewaard gebleven is van de parochieregisters. Het enige wat nog bestaat zijn de dopen van 04.12.1663 tot 13.04.1726, de huwelijken van 02.04.1655 tot 29.02.1732, en de begrafenissen van 03.08.1662 tot 27.11.1732. Parochieregisters zijn overal opgemaakt tussen ca. 1600 en 1796, dus in St-Joris-Weert is twee derden daarvan verdwenen. Van de geboorteregisters van 1663 tot 1680 is dan nog één derde opgevreten door ratten en muizen. Toch kunnen we de stamboom vanaf Guillielmus reconstrueren tot aan de Deno's van vandaag, door verbanden te leggen via datums, peters, meters, huwelijksgetuigen, en dit niet alleen van naamgenoten Deno, maar ook van aanverwante families. Zo kan er geen twijfel bestaan over het feit dat Guillielmus Deno en Anna Ackermans de oudste gekende voorouders zijn.

Guillielmus Deno is de oudste voorvader in St-Joris-Weert, en stamvader van alle tegenwoordig levende naamgenoten Deno. Al in de oudste akten van St-Joris-Weert wordt hij 'Deno' genoemd, maar later liep het bijna anders af. Vanaf 1725 werd de naam immers frequent gespeld als 'Duno' en daarna was het vaak 'Dino', maar ook 'Denoe' en 'Denau'. Zodra de familie zich vestigde in Bertem werd de familienaam echter definitief gespeld als 'Deno'.

______________________________________________________________________________

GUILLIELMUS IS DE OUDST GEKENDE STAMVADER VAN ALLE DENO'S

In de overgebleven parochieregisters van Sint-Joris-Weert vinden we slechts één doopsel van een kind van Guillielmus Deno en Anna Ackermans, nl. Elisabetha Deno op 09.12.1668. Voor een generatieduur nemen we standaard 30 jaar. Maar aangezien Elisabetha minstens het vierde kind was, doen we er een paar jaar bij en schatten we de geboorteperiode van Guillielmus omstreeks 1635.
We starten dus met de stamboom van de familie Deno in St-Joris-Weert, rond 1635.

Guillielmus overleed op 08.01.1675, amper 40 jaar oud. Anna Ackermans hertrouwde 17 maanden later op 21.06.1676 met Nicolaus Wera (+ april 1700). Deze informatie is cruciaal in de gezinsreconstructie (zie verder), want Nicolas Wera wordt vaak vermeld als getuige. Vijf jaar na hun huwelijk hadden Nicolaus Wera en Anna Ackermans op 05.03.1683 één kind, een zoon Guillielmus Wera. Als Anna dan 43 jaar oud zou geweest zijn, is ze geboren rond 1640.

Hoewel we in de restanten van de parochieregisters slechts één doopsel vinden, kunnen we toch afleiden dat Guillielmus en Anna meerdere kinderen hadden. Hun geboortes moeten zich situeren tussen 1655 en 1675. Het huwelijk van Guillielmus en Anna staat net niet in de bewaarde parochieregisters, want die beginnen pas in 1655. Hun gezinsreconstructie is echter als volgt:

i. De zoon Guillielmus (jr.) Deno werd genoemd naar zijn vader, een gewoonte die men vaak terugvindt, en in veel gevallen is dat de oudste zoon. In ons geval werd deze gewoonte daarna nog eens doorgezet, want Guillielmus (jr.) noemde zìjn zoon ook weer Guillielmus (jr.jr.). De doopakte van Guillielmus (jr.) is niet bewaard, maar we hebben hem geïdentificeerd doordat Adrianus Deno (zie verder) peter was van Guillielmus (jr.jr.). Als oudste zoon was Guillielmus (jr.) op 05.03.1683 peter van zijn stiefbroertje Guillielmus Wera, en in 1709 was hij ook zijn huwelijksgetuige.
Guillielmus (jr.) huwde met Dimphna Deconinck en ze hadden een eerste dochter in 1685. We schatten zijn geboortejaar omstreeks 1657.

ii. Een volgende zoon is Adrianus Deno. We identificeren hem bij zijn overlijden op 12.05.1692 wanneer de pastoor hem vermeldt als stiefzoon van Nicolas Wera. Een jaar eerder, op 22.10.1691 was hij peter van Adrianus Deno (jr.), zoontje van zijn broer Guillielmus (jr.) Deno. We schatten de geboorteperiode van Adrianus rond 1660.

iii. Gerardus Deno was de derde. Hij huwde met Maria Henderix op 15.02.1688, dus een geboorteperiode rond 1663. De doopakte van Gerardus is net niet bewaard (de doopakten starten op 04.12.1663), maar de peter van zijn enige dochter Barbara Deno is Nicolaus Wera, de stiefvader. Zo is hij geïdentificeerd.

iv. Dan was er de dochter Elisabetha Deno, gedoopt op 09.12.1668, de enige waarvan de doopakte bewaard is, en dus de enige waarvan we exact de schrijfwijze van de familienaam kennen, wel degelijk 'Deno'. Die schrijfwijze passen we dus toe op alle kinderen. Van Elisabetha is geen verdere levensloop gekend.?

v. Christophorus Deno is de volgende zoon. Hij wordt meerdere keren vermeld in de schepenboeken als 'Christoffel Dino'. Eén keer wordt ook zijn leeftijd vermeld, dus kennen we zijn geboortejaar ca. 1671. Het is jammer dat de geboorte van Christophorus niet teruggevonden wordt in de restanten van de parochieregisters van St-Joris-Weert. Op de microfilm zien we duidelijk dat de onderste helft van de bladen uit die periode weggevreten is. Toch kunnen we hem identificeren, want in de volkstelling van 1702 woont 'Christoffel' nog bij zijn moeder ('de weduwe Nicolaes Wera').
De peter van zijn tweede dochter in 1706 was Henricus Wera, zoon uit een eerder huwelijk van de stiefvader Nicolaus Wera die overleden was in 1700. We weten dat Henricus de zoon was, omdat moeder Anna Ackermans bij hem inwoonde in 1709 (volkstelling). Henricus Wera was ook peter van Henricus Deno, zoon van Guillielmus (jr.jr.), hogervemeld. In 1703 was hij peter van Henricus Gielens, zoontje van zijn zus Anna 'Duno'. Henricus Wera was dus een stiefbroer van Christophorus Deno.
Christophorus ging zijn eerste huwelijk met Anna Losau (Losiaux - Charlouseau) pas aan op 32-jarige leeftijd, want in 1702 woonde hij nog bij zijn moeder en op 01.05.1704 werd zijn oudste kind Joannes geboren. Op 04.11.1721 werd hij weduwnaar, waarna hij op 01.02.1722 (na 3 maanden !) hertrouwde met Margareta Peuters.

vi. Anna Deno moet geboren zijn rond 1675, de periode van het overlijden van haar vader. Op 31.01.1718 had ze immers met haar derde man, Egidius Nys nog een dochter Catharina Nys. Volgens onze inschatting van haar geboortejaar was ze dan 43 jaar, veel ouder is moeilijk aan te nemen. Ook haar doopsel is niet vermeld op de overgebleven doopakten: ook hier is de onderste helft van de bladen weggevreten. Anna identificeren we doordat ze in 1689 meter was van Joannes Deno - het derde kind van haar broer Guillielmus (jr.). Later was Christophorus Deno in 1699 peter van Catharina Devoller, de jongste dochter van Anna Deno. Ook Joanna 'Losiau' en Anna Ackermans waren meters van haar kinderen.
Wanneer Egidius Nys op 18.03.1720 overlijdt, schrijft de pastoor dat hij de derde man was van Anna Deno. Dankzij deze informatie kunnen we uit de geboortelijsten onmiddellijk afleiden dat Anna eerst getrouwd was met Joannes Devoller, dan met Joannes Gielens en ten slotte met Egidius Nys.


Deze gezinsreconstructie wordt bevestigd door de volkstelling van 1693, waar vermeld wordt:
- Het gezin van Nicolas Wera met 6 personen.
Verklaring: Nicolas, zijn vrouw, en 4 minderjarige kinderen (= jonger dan 25 jaar), nl. Elisabetha Deno, Christophorus Deno, Anna Deno en Guillielmus Wera.
- Het gezin Guilliam De Noo met 6 personen.
Verklaring: Guillielmus (jr.), zijn vrouw, hun kinderen Guillielmus Deno (jr.jr.), Gerardus Deno, Joannes Deno, plus een onbekende (misschien Andreas Deno).
- Het gezin van Gerard De Noo met 3 personen.
Verklaring: Gerard, zijn vrouw en hun dochter Barbara Deno.

Alles klopt als een bus. Daarmee zijn alle Deno's, die ergens in de restanten van de parochieregisters van Sint-Joris-Weert vermeld worden, aan elkaar gelinkt, behalve twee. Deze twee onbekenden zijn echter zonder belang, want ze hebben geen afstamming:
- Laurentius Deno, huwelijksgetuige in 1658, mogelijk een broer van stamvader Guillielmus.
- Andreas Deno, overleden op 18.08.1693. Wellicht is hij het onbekende kind van Guillielmus (jr.).


Stamboom (genealogie/genealogy/généalogie) Lanssens-Denoo: 24.851 personen (individuals, personnes) d.d. 7 mei 2024 - site: http://lanssens.be