NAMEN-NAMES-NOMS  | HOME  | EMAIL  naar  ( to / à )  |
Paul Lanssens

LANSSENS - DENOO - MEIRE  STAMBOOM
genealogie - genealogy - généalogie
Lanssens - Lansens - Lanssen - Lansen - Lamsens         Denoo - Deno - Denaux         Meire

»»» voor elke aanvulling of probleem: mail naar Paul Lanssens    -    Pour tout complément ou problème: mail à Paul Lanssens «««


Notities bij: Noel-Omer GHESQUIERE


Noël en Cecile hebben naast David ook een dochter Liesbeth Ghesquière (°Torhout 05.04.1979), die op 07.01.2005 in Torhout huwde met Koen Platteau, en een dochter Judith Ghesquière (°Torhout 05.05.1982).

Samen met zijn zoon David, is Noël actief in de grootste Vlaamse tuinliefhebbersvereniging 'De Volkstuin'. Op 28.01.2011 verscheen volgend artikel in de Krant van West-Vlaanderen.

Al sinds 1985 is Torhoutenaar Noël Ghesquière gewestelijk of algemeen secretaris van De Volkstuin, met ruim 25.000 leden de grootste vereniging van tuinliefhebbers in Vlaanderen. Sinds 1977 was hij ook provinciaal secretaris, maar vanaf Nieuwjaar 2010 heeft hij die functie doorgegeven aan zijn zoon David Ghesquière, die eveneens in Torhout woont. Vader en zoon samen in de weer voor De Volkstuin, die zopas als sociaal-culturele vereniging erkend werd, met jaarlijks 125.000 euro Vlaamse subsidies tot gevolg.

Noël en David hebben uiteraard elk een eigen tuin, al ligt hun verdienste voor de Vlamingen met groene vingers vooral op het administratieve vlak. Het secretariaatswerk, zowel gewestelijk als provinciaal, valt zeker niet te onderschatten. Noël (62) is getrouwd met Cecile Blomme (56) en woont in de Makeveldstraat 43. Ze hebben drie kinderen : David (34), Liesbeth (31) en Judith (28). David (34) is getrouwd met Anja Vanlerberghe (34) en woont in de Sint-Rembertlaan 18. Ze hebben drie dochtertjes : Fran (4,5), Ella (3) en Kato (2). David staat aan het hoofd van de personeelsdienst van het plaatselijke OCMW.

De Volkstuin telt iets meer dan 25.000 leden, verdeeld over tweehonderd afdelingen in de vijf Vlaamse provincies. West-Vlaanderen is van oudsher de stevigste tak van de vereniging : met 11.000 leden in zeventig afdelingen.
«Er bestaat nog altijd nood aan de aanleg van zogenoemde volkstuinparken in de verstedelijkte gebieden», zegt David. «Die stukjes tuin zijn heel aangenaam voor mensen die bijvoorbeeld op een appartement wonen. Uit dat facet van onze werking stamt de naam De Volkstuin, maar intussen is het een vlag die de lading te weinig dekt. De volkstuintjes van bij de start van de vereniging 115 jaar geleden zijn niet meer representatief voor onze werking. Momenteel zijn we er op de eerste plaats voor mensen die het tuinieren bij hen thuis als zinvolle en gezonde vrijetijdsbesteding centraal willen stellen. De afdelingen organiseren voordrachten en tentoonstellingen, zorgen voor tuinkeuringen, zetten ruilbeurzen op, maken uitstappen, enzovoort. We spitsen ons zowel op de sier-, de moes- als de fruittuinen toe. Een belangrijk bindmiddel onder de leden is ons maandblad De Volkstuin.»

Dat gewestelijk uitgegeven tijdschrift heeft een sterke band met Torhout. «Het wordt momenteel op 25.000 exemplaren gedrukt», zegt Noël. «De hoofdredacteur is een Torhoutenaar, met name Jo De Weirt, leraar aan het plaatselijke VLTI. In 2004 heeft hij wijlen Paul Hubert opgevolgd, eveneens uit Torhout. Paul is jarenlang directeur van het VLTI geweest. Ons maandblad bestaat al sinds 1930 en werd vanaf 1932 bij de vroegere Torhoutse drukkerij Becelaere gedrukt. Pas in 1994 is daar een eind aan gekomen. Nu zorgt de Kortrijkse drukkerij Verraes voor het keurige drukwerk.»

Hoe Noël Ghesquière destijds bij De Volkstuin terechtgekomen is ? «Wijlen Cyriel Pollet, onderwijzer op de wijk Don Bosco, gaf geregeld voordrachten over tuinieren en was provinciaal secretaris. Hij zocht opvolging voor die functie en kwam bij mij aankloppen. Zo ben ik op 1 mei 1977 provinciaal secretaris van De Volkstuin geworden. In 1985 kreeg ik er de functie van gewestelijk secretaris bij. Dat ben ik nog altijd. Om wat druk van mijn schouders te halen, is David zich acht jaar geleden op provinciaal niveau over de administratie van de voordrachten beginnen ontfermen. Dat zijn er in West-Vlaanderen een kleine vijfhonderd per jaar, wat niet weinig is. Op 1 januari 2010 heeft hij uiteindelijk het volledige provinciale secretariaatswerk van me overgenomen. Dat gaf me wat meer ademruimte. David doet het als secretaris trouwens voortreffelijk.»


Stamboom (genealogie/genealogy/généalogie) Lanssens-Denoo: 23.291 personen (individuals, personnes) dd. 8 december 2018 - site: http://lanssens.be