NAMEN-NAMES-NOMS  | HOME  | EMAIL  naar  ( to / à )  |
Paul Lanssens

LANSSENS - DENOO - MEIRE  STAMBOOM
genealogie - genealogy - généalogie
Lanssens - Lansens - Lanssen - Lansen - Lamsens         Denoo - Deno - Denaux         Meire

»»» voor elke aanvulling of probleem: mail naar Paul Lanssens    -    Pour tout complément ou problème: mail à Paul Lanssens «««


Notities bij: Cornelius VERESSCHEN


Maria heette bij haar huwelijk: 'Maria-Catharina Van Noeye'. Na het overlijden van Petrus Depaepe is ze hertrouwd met Cornelius Verhesschen, die omschreven wordt als 'weduwnaar uit Wichelen'. Met hem had ze nog een zoon Petrus Verhesschen, geboren in 1791.

Voor Petrus Depaepe staat er in de huwelijksakte en ook in zijn Staat van Goed in Oordegem, dat hij geboren is in Letterhoutem als zoon van Jacobus en Elisabeth Van Ghijsegem, maar zijn geboorte is daar niet te vinden. Vorser Karel De Jaeger vond de doopakte uiteindelijk in de doopregisters van de buurgemeente Sint-Lievens-Houtem, en in die akte staat inderdaad vermeld dat het doopsel plaatsvond in Letterhoutem.

Volgens diezelfde Staat van Goed waren er in 1789 nog vijf kinderen in leven: Franciscus Depaepe (7 jaar), Judoca Depaepe (6 jaar), Berlinda Depaepe (5 jaar), Albertina Depaepe (4 jaar) en Cornelis Depaepe (3 maanden).


Stamboom (genealogie/genealogy/généalogie) Lanssens-Denoo: 24.814 personen (individuals, personnes) d.d. 14 februari 2024 - site: http://lanssens.be