NAMEN-NAMES-NOMS  | HOME  | EMAIL  naar  ( to / à )  |
Paul Lanssens

LANSSENS - DENOO - MEIRE  STAMBOOM
genealogie - genealogy - généalogie
Lanssens - Lansens - Lanssen - Lansen - Lamsens         Denoo - Deno - Denaux         Meire

»»» voor elke aanvulling of probleem: mail naar Paul Lanssens    -    Pour tout complément ou problème: mail à Paul Lanssens «««


Notities bij: Petronella MOSTAERT


Huwelijksgetuigen: Andreas Mostaert (haar vader) en Joannes Callewaert

Kinderen Vanhyfte, geboren in Moerkerke:
- Anna Theresia Monica (1731-1731), peter Andreas Mostaert, meter Anna Coninck
- Regina Francisca Angela Jacoba (1732-1782), zelfde doopheffers als voor Anna, blz. 1294
- Isabella Clara (1734)
- Anna Theresia Isabella (1735-1808) blz. 1310
- Joanna Francisca(1737-1768), blz. 1324
- Joannes Bernardus Petrus (1740), blz. 1349
- Pieter (1741-1806)
- Bernardus (ca.1742-1657)

SVG-03.02.1791 - Petronelle Mostaert fa Andries wed. van Sieur Guillielmus Coppens fs Aernoudt en te vooren wed. van Pieter Van Hyfte fa Jooris + L.M. te Moe. op 21.04.1790.Welke staat heeft doen maken Pieter Van Hyfte fa Pieter gewonnen met deze overledene in haar x, by dien haeren oudtsten soon ende uyt dien hoofde hoor ende rendant ten desen voorhan-dighen sterfhuyze. Deze staat aldus overgevende en presenterende eerst, aan rendant, aan zichzelf als oudtste zn. van deze overledene in haar X gewonnen met Pieter Van Hyfte fs Jooris formerende alhier de eerste hoofdstaak ten deze sterfuize. Voorts aan Francois Stul X Anna Van Hyfte de welke dr. is van de overledene in haar x gewonnen met Pieter van Hyfte fs Jooris representerende alzo alhier de tweede hoofdstaak ten deze sterfhuize. Item aan Pieternelle de Bruyckere, dr. van Joannes gewonnen met Joanne Van Hyfte, jonghe dochter haer selfs by competente oude van jaeren, welke Joanna van Hyfte ook dr. was van deze overleden in haar X gewonnen met Pieter van Hyfte fs Jooris. Voorts aan Barbara de Bruyckere fa Joannes gewonnen met Joanne van Hyfte ook jonge doghter haer selfs by competente ouderdom van jaeren, welke Joanna Van Hvfte dr. was van deze overleden gewonnen in haar x met Pieter van Hyfte fs Jooris. Welke twee laatste samen alhier uitmaken de derde hoofdstaak van deze sterfhuize. enz. (=Graafschap Middelburg in Vlaanderen)


Stamboom (genealogie/genealogy/généalogie) Lanssens-Denoo: 24.538 personen (individuals, personnes) d.d. 1 augustus 2023 - site: http://lanssens.be