NAMEN-NAMES-NOMS  | HOME  | EMAIL  naar  ( to / à )  |
Paul Lanssens

LANSSENS - DENOO - MEIRE  STAMBOOM
genealogie - genealogy - généalogie
Lanssens - Lansens - Lanssen - Lansen - Lamsens         Denoo - Deno - Denaux         Meire

»»» voor elke aanvulling of probleem: mail naar Paul Lanssens    -    Pour tout complément ou problème: mail à Paul Lanssens «««


Notities bij: Gelaudus VANOO


WAAR HET BEGINT: BRUSSEL ROND 1545

In de Nederlandse telefoongids van 2010 stonden 13 vermeldingen van de familienaam 'de Noo'. Eén van hen was ds. (dominee) Hendrik de Noo. Zoals bij de protestanten toegelaten, was hij gehuwd en had 5 kinderen. Zijn hobby, al van in zijn jeugd, was stamboomonderzoek rond de Nederlandse familienaam 'de Noo'. Vanaf 1962 begon hij zijn genealogische opzoekingen, en in 1991 rondde hij zijn boek af: 'Genealogie de Noo, een Boerengeslacht uit Bommelerwaard en Tielerwaard'. Het boek kan geraadpleegd worden in de centra van Familiekunde in Oostende, Brugge en Merksem.

Op blz. 78 vermeldt Hendrik de oudste voorvader, Johannes de Noo, geboren omstreeks 1575 in Brussel en uitgeweken naar Leiden in 1609, om aan de universiteit theologie te studeren. Bij zijn inschrijving in Leiden staat er 'Johannes van Noo'.

De grote droom van Hendrik de Noo, was om Johannes terug te vinden in de archieven van Brussel. Het is dus evident dat we elkaar ontmoet hebben, de eerste keer was in 2004 bij hem thuis in Vught.
In de hoop om de Nederlandse de Noo's te kunnen verbinden met de Belgische Denoo's, begon ik de Brusselse parochieregisters uit te pluizen.

Onderzoek in de doopregisters van het stadsarchief te Brussel, leert dat de familienaam Denoo/Vannoo in de periode rond 1600 frequent voorkomt, en bovendien met vele varianten in de schrijfwijze. Onder de letter 'D' vinden we Deno, Denoo, Denois, Denoit, Denoot, Denote, Denoye, Denau, Danoyt, Denoos, Denoose, Dennau, Daneau, Dannoot, ... en zelfs een exoot zoals Denoueau. Onder de letter 'V' vinden we Vanno, Vanoo, Vannoo, Van O, Vannod, Vannoe, Vannois, Vannoy, Vannoye, Vannoyen, Vanhoye, Vannoos, e.a.. Het feit dat de familienaam 'de Noo' in Nederland vaak uitgesproken wordt als 'de Nooy' doet ons terugdenken aan al deze varianten. Maar nu terug naar de Nederlandse voorvader: alle aandacht werd toegespitst op een eventuele Jo(h)annes die gedoopt zou zijn omstreeks 1575.

De elf parochieregisters van Brussel werden onderzocht vanaf het begin tot een stuk na het jaar 1600. In een ruime periode rond 1575, en rekening houdend met alle naamvarianten zowel onder de 'D' als onder de 'V', vinden we één en slechts één doopsel van een Joannes Denoo/Vannoo, en dan nog wel exact in het jaar 1575 zelf. Het is Joannes Vanoo, gedoopt op 15.03.1575 in de parochie St-Michiel & St-Goedele, zoon van Gelaudus Vanoo & Catharina NN. (haar familienaam wordt niet vermeld), peter was Joannes Buelens en meter Catharina Buelens. De parochieregisters van de collegiale kerk St-Michiel & St-Goedele te Brussel zijn de oudste van België. We hebben dus enorm geluk.

==> Foto van de akte <==

De Nederlandse de Noo's hebben een familiewapen, gebaseerd op twee rode lakzegels die ds. Hendrik de Noo teruggevonden heeft op twee testamenten, één d.d. 29.01.1755 en één d.d. 07.09.1765. Beide testamenten zijn gezegeld door Arien de Noo (ca. 1702-1795, schepen van Nederhemert), zoon van Jan-Gijsbertse de Noo (ca. 1669-1735, schepen van Ammerzoden).

Op de zegels leest men voluit: "JAN*GIJSBERTSE* DE *NOOY". De familienaam 'de Noo' wordt in de streek van de Bommelerwaard en de Tielerwaard uitgesproken als 'de Nooy', en blijkbaar was dit al het geval in 1755! Voor verdere toelichting en voor twee merkwaardige conclusies verwijzen we naar de tekst bij Jan-Gijsbertse de Noo, in de vijfde generatie.
Op basis van de tekening op dit zegel, heeft ds. Hendrik de Noo een familiewapen ontworpen en laten registreren bij het Nederlandse Centraal Bureau voor Genealogie
________________________________________________________________

DE OUDST GEKENDE VOORVADER: GELAUDUS VANOO

Van Gelaudus Vanoo is alleen de naam bekend zonder verdere gegevens. Onze oudste vondst is de doop van Joannes Vanoo in 1575 (zie foto vorige blz.). In die doopakte staat de naam van de vader van het kind. Van de moeder wordt in die periode alleen de voornaam vermeld, zonder familienaam. Ook in de huwelijks- en de overlijdensakten vinden we de familienaam van Catharina niet.

Statistisch gezien was de gemiddelde leeftijd van ouders die een kind kregen - dus de gemiddelde generatieduur in die tijd - 30 jaar. Daarmee komen we voor Gelaudus op een geboorteperiode omstreeks 1545. We kunnen dus bijna 500 jaar teruggaan, wat uitzonderlijk is in een stamboom.

Gelaudus is de Latijnse vorm van het Franse 'Claude'. In de Brusselse parochieregisters van die periode vinden we meermaals de varianten van de voornaam 'Gelaudus', 'Claudius' en Claude. Dit is van belang voor de identificatie van zijn zoon Joannes.

Inderdaad, het is waar dat we één en slechts één passende doop van een Joannes gevonden hebben. Maar is hij wel écht deze die geëmigreerd is naar Leiden? Is hij écht de voorvader van de Nederlandse de Noo's? De meeste van de elf parochieregisters van Brussel beginnen pas na 1600 en een andere passende Joannes kan dus ook dáár geboren zijn. Trouwens, ook de omgeving rond Brussel kan in aanmerking genomen worden, en Jo(h)annes is een vaak gebruikte voornaam ... Daar tegenover staan als positieve indicaties het exacte geboortejaar 1575, én de overeenstemmende schrijfwijze 'Vanoo' ...

Het doorslaggevend argument wordt gevonden in de naam van Joannes' enige bekende zoon, geboren in Leiden: 'Glaude de Noo'. 'Gelaudus', 'Claudius' en Claude zijn courante voornamen in Brussel, maar zijn zeldzaam in Nederland. Glaude moet genoemd zijn naar zijn Brusselse grootvader Gelaudus. Daarmee zijn we van mening dat we wel degelijk de Brusselse stamvader van de Nederlandse de Noo's gevonden hebben !


°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Vanaf de tweede generatie, die begint op de volgende bladzijde, zijn de gegevens overgenomen uit het boek van ds. Hendrik de Noo. Het is niet de bedoeling om hier gans zijn boek te kopiëren. Daarom beperken we ons tot een samenvatting van de rechte lijn tot op vandaag. De gedetailleerde stamboom kan men raadplegen in het boek zelf, bij Familiekunde Brugge, Oostende of Merksem.


Stamboom (genealogie/genealogy/généalogie) Lanssens-Denoo: 24.851 personen (individuals, personnes) d.d. 7 mei 2024 - site: http://lanssens.be