NAMEN-NAMES-NOMS  | HOME  | EMAIL  naar  ( to / à )  |
Paul Lanssens

LANSSENS - DENOO - MEIRE  STAMBOOM
genealogie - genealogy - généalogie
Lanssens - Lansens - Lanssen - Lansen - Lamsens         Denoo - Deno - Denaux         Meire

»»» voor elke aanvulling of probleem: mail naar Paul Lanssens    -    Pour tout complément ou problème: mail à Paul Lanssens «««


Notities bij: Olivier LAMSIN


Verklaring: Er is een wezerijakte uit de periode 1435-1441 te Zwevezele waarin Jan Lamsin aangeduid wordt als voogd over Olivier's zoon Hannekin (zie Jo Patteeuw: Wezenakten Zwevezele in de Kasselrij Kortrijk). Deze Jan Lamsin zal wellicht een broer van Olivier geweest zijn. Het geboortejaar van Olivier wordt geschat via het geboortejaar 1410-1415 van de zoon Hannekin (kleine Jan). Met een gemiddelde van 30 jaar per generatie komen we in 1380-1385 !!

De weduwe van Olivier wordt bij de buitenpoorters van Kortrijk in Zwevezele in 1440 vernoemd met de voornaam 'Maesleene'. Haar familienaam is onbekend (Lamsin is de familienaam van haar man). Ze woonde in 1455 vlakbij de kerk van Zwevezele, op de hoek van de Bruggestraat en de Kerkstraat (zie boek Vandewiele blz. 459).

DE OUDSTE AKTE (1441) OVER ONZE FAMILIE (zie foto).
Later vond Jo Patteeuw nog een akte uit 1441 in Zwevezele i.v.m. betaling van wezengeld [Akte 010-149V (Zwe-scan 153 L)] zie foto.
Magdaleene Sclercx (= De Clerc) weduwe Olivier Lamsins dict "Metteman"(?) esse Michiel Den Clerc fs Rugger de somme van VII(7) pont XVIII(18) schellingen IIII(4) dinarius parisis mits der baten te betalen talf wedem(aent) anno XLI (15/04/1441), borghen Xpoffels De Clerc ende Olivier De Meester.
Hieruit kennen we de familienaam van Maesleene, nl. Magdalena Declerck.


Stamboom (genealogie/genealogy/généalogie) Lanssens-Denoo: 24.851 personen (individuals, personnes) d.d. 7 mei 2024 - site: http://lanssens.be