NAMEN-NAMES-NOMS  | HOME  | EMAIL  naar  ( to / à )  |
Paul Lanssens

LANSSENS - DENOO - MEIRE  STAMBOOM
genealogie - genealogy - généalogie
Lanssens - Lansens - Lanssen - Lansen - Lamsens         Denoo - Deno - Denaux         Meire

»»» voor elke aanvulling of probleem: mail naar Paul Lanssens    -    Pour tout complément ou problème: mail à Paul Lanssens «««


Notities bij: Anna Catharina VANOPPEN


De ouders van Anna waren niet akkoord met het huwelijk van hun dochter, maar ze konden het niet beletten omdat zij meerderjarig geworden was. Haar ouders waren dus niet aanwezig op het gemeentehuis van Bertem, en conform de geijkte procedure ontvingen zij ter informatie 'een akte van eerbied'.
'Filip' en Anna worden vermeld in de doodsbrief van Lodewijk Lauwers (x Joanna Deno). Ze woonden te Bertem in de J. Ginisstraat n° 18.


Stamboom (genealogie/genealogy/généalogie) Lanssens-Denoo: 24.538 personen (individuals, personnes) d.d. 1 augustus 2023 - site: http://lanssens.be