NAMEN-NAMES-NOMS  | HOME  | EMAIL  naar  ( to / à )  |
Paul Lanssens

LANSSENS - DENOO - MEIRE  STAMBOOM
genealogie - genealogy - généalogie
Lanssens - Lansens - Lanssen - Lansen - Lamsens         Denoo - Deno - Denaux         Meire

»»» voor elke aanvulling of probleem: mail naar Paul Lanssens    -    Pour tout complément ou problème: mail à Paul Lanssens «««


Notities bij: Joannes Franciscus DENO


Joannes woonde tot 16.09.1910 te Schaffen in de Schoonaardestraat 37. Daarna werd hij opgenomen in het oudemannenhuis 'Hospice Vervoort' te Diest. Bij de meeste andere bewoners staat er als burgerlijke staat in het bevolkingsregister: 'veuf', maar niet bij Joannes. Inderdaad, Joanna was bij zijn overlijden nog in leven, maar ze woonde in Zaventem. In de dossiers van het Brusselse Fonds Regis lezen we wat er aan de hand was. 'Jean-François' had omstreeks 1891 de echtelijke woning verlaten en was elders gaan wonen ('séparé de fait'). Op 04.04.1893 was zijn domicilie officieel veranderd.

Het Fonds Regis, onder leiding van de aartsbisschop van Mechelen, kwam gratis tussen om het huwelijk van arme mensen te regelen en/of kinderen te wettigen. Het fonds gaf geen materiële hulp, maar trachtte enkel administratief te helpen, bv. indien de ouders niet akkoord gingen met het huwelijk van hun kind, of er moest een kind gewettigd worden, of de ouders waren overleden,.... Bij dit fonds zijn niet minder dan 5 dossiers opgemaakt voor kinderen van Joannes en Joanna: in 1891 voor Emilius, in 1893 voor Vitalus, in 1897 voor Anna-Bernardina en nog in 1897 voor Maria-Ludovica, en in 1900 voor Catharina-Julia.

We beginnen in 1891 met het huwelijk van de oudste zoon Emilius. Toen moet er al grote ruzie geweest zijn in het gezin. Joanna gaf haar toestemming voor het huwelijk, maar Joannes weigerde. Pas na tussenkomst van de pastoor gaf hij toch schriftelijk zijn akkoord. In het dossier van 1893 wordt vermeld dat Joannes al 2 jaar afwezig is. In het dossier van 1897 van Marie-Louise, wordt vermeld dat hij sinds 04.04.1893 in Schaffen woont en dat hij zijn toestemming voor het huwelijk weigert omdat zijn dochter het hem eerst moet komen vragen (zie kopie van de brief van de burgemeester van Schaffen hierover). Het dossier van Catharina-Julia uit 1900 bevat dezelfde scène waarbij Joannes zijn toestemming weigert. Er wordt overigens ook vermeld dat zij al een kind had van 3,5 jaar oud. Ten slotte lezen we in de huwelijksakte van Joannes-Ludovicus in 1904, dat Joannes-Franciscus in Schaffen woont en Joanna-Maria in Zaventem.


Stamboom (genealogie/genealogy/généalogie) Lanssens-Denoo: 24.851 personen (individuals, personnes) d.d. 7 mei 2024 - site: http://lanssens.be