NAMEN-NAMES-NOMS  | HOME  | EMAIL  naar  ( to / à )  |
Paul Lanssens

LANSSENS - DENOO - MEIRE  STAMBOOM
genealogie - genealogy - généalogie
Lanssens - Lansens - Lanssen - Lansen - Lamsens         Denoo - Deno - Denaux         Meire

»»» voor elke aanvulling of probleem: mail naar Paul Lanssens    -    Pour tout complément ou problème: mail à Paul Lanssens «««


Notities bij: Catharina-Elisabeth GILLE


Woonden in de Dorpsstraat te Bertem.

In de krant 'De Volksstem' van 05.04.1913 lezen we op pagina 3 over een ongeval met 'Fr. Deno' als slachtoffer. Zijn afkomst wordt niet gespecifieerd, daardoor zijn er 2 kandidaten voor het slachtoffer. We vermoeden dat het om deze Franciscus gaat, die geboren is op 30.12.1869. De andere eventuele kandidaat is Franciscus geboren op 02.04.1892. Hierna volgt het krantenbericht.
'Fr. Deno is door het breken eener plank van zijnen wagen gevallen. Een der wielen bolde hem over het lichaam. De gekwetste is in het Ste Elizabethgasthuis opgenomen.'
http://aalst.courant.nu/issue/DVS/1913-04-05/edition/0/page/3?query=deno&sort=relevance&page=2


Stamboom (genealogie/genealogy/généalogie) Lanssens-Denoo: 24.121 personen (individuals, personnes) dd. 11 jan 2021 - site: http://lanssens.be