NAMEN-NAMES-NOMS  | HOME  | EMAIL  naar  ( to / à )  |
Paul Lanssens

LANSSENS - DENOO - MEIRE  STAMBOOM
genealogie - genealogy - généalogie
Lanssens - Lansens - Lanssen - Lansen - Lamsens         Denoo - Deno - Denaux         Meire

»»» voor elke aanvulling of probleem: mail naar Paul Lanssens    -    Pour tout complément ou problème: mail à Paul Lanssens «««


Notities bij: Jeanne Marguerite TIMMERMANS


Bij de geboorte van dochter Renée Deno, wordt voor de moeder Jeanne-Marguerite een leeftijd opgegeven die wijst naar een geboortejaar omstreeks 1886 in Elsene. Tussen 1881 en 1890 is er in Elsene één en slechts één Jeanne-Marguerite Timmermans geboren. Er is dus geen twijfel dat zij het is, en dat was in 1882. Plaats en datum worden bevestigd in het Fonds Regis ter gelegenheid van haar huwelijk.

Om hun huwelijk te regelen deden Jacques en Jeanne beroep op het 'Fonds Regis' te Brussel. Dit fonds, onder leiding van de aartsbisschop van Mechelen, kwam gratis tussen om het huwelijk van arme mensen te regelen en/of kinderen te wettigen. Het fonds gaf geen materiële hulp, maar trachtte enkel administratief te helpen, bv. indien de ouders niet akkoord gingen met het huwelijk van hun kind, of er moest een kind gewettigd worden, of de ouders waren overleden,...

De overlijdensakte van Jacques was eerst gedateerd op 22.10.1937, en daarna doorstreept en gewijzigd naar 23.10.1937.


Stamboom (genealogie/genealogy/généalogie) Lanssens-Denoo: 24.175 personen (individuals, personnes) dd. 25 apr. 2021 - site: http://lanssens.be