NAMEN-NAMES-NOMS  | HOME  | EMAIL  naar  ( to / à )  |
Paul Lanssens

LANSSENS - DENOO - MEIRE  STAMBOOM
genealogie - genealogy - généalogie
Lanssens - Lansens - Lanssen - Lansen - Lamsens         Denoo - Deno - Denaux         Meire

»»» voor elke aanvulling of probleem: mail naar Paul Lanssens    -    Pour tout complément ou problème: mail à Paul Lanssens «««


Notities bij: Auguste JONVILLE


Joanna is geboren als 'Joanna-Catharina Devilder': een identieke voor- en familienaam als haar (ongehuwde) moeder. Volgens een nota in de marge van haar geboorteakte is haar moeder 18 (!) jaar later in Elsene gehuwd met Franciscus Deno, en werd Joanna daarbij gewettigd. Op dat moment veranderde Joanna's familienaam in 'Deno'.

Joanna's eerste echtgenoot Charles Rouvroy verkeerde in een even merkwaardige situatie. Hij was zoon van de ongehuwde Marie-Josephine Seegers, die omschreven wordt als rentenierster (rentière), maar zonder vermelding van haar afkomst of leeftijd. Volgens een nota in de marge van zijn geboorteakte werd Charles ruim 10 jaar na zijn geboorte - op 24.10.1854 in het 2° arrondissement van Parijs - gewettigd door Albert Rouvroy, die echter niet huwde met Marie-Josephine Seegers, maar met Marie-Josephe s' Hertoghen afkomstig uit Diest. Dit kan alleen betekenen dat Charles afgestaan werd door zijn moeder, en op 10-jarige leeftijd geadopteerd werd door dit koppel. Het is echter vreemd dat dit gebeurde ter gelegenheid van hun huwelijk.

Over Joanna Deno bestaan twee dossiers bij het Fonds Regis te Brussel. Dit fonds, onder leiding van de aartsbisschop van Mechelen, kwam gratis tussen om het huwelijk van arme mensen te regelen en/of kinderen te wettigen. Het fonds gaf geen materiële hulp, maar trachtte enkel administratief te helpen, bv. indien de ouders niet akkoord gingen met het huwelijk van hun kind, of er moest een kind gewettigd worden, of de ouders waren overleden,...
Het eerste dossier werd opgemaakt in 1886. Daarin lezen we dat Joanna's vader afwezig is, en dat ze hem nooit gekend heeft. Haar eerste huwelijk met Charles Rouvroy was in Rijsel toen ze 26 jaar oud was, en al een kind had. Dit huwelijk was alleen voor de wet afgesloten en het werd na 12 jaar ontbonden door echtscheiding, twee uitzonderlijke feiten voor die tijd. Dit dossier werd opgemaakt omdat Joanna wilde hertrouwen met een zekere Henri-Antoine Debrulle, geboren in het Franse Mons-en-Baroeul, 4 jaar jonger dan haar. In 1887 werd er echter een tweede dossier geopend, en het is vrij kort: het huwelijk met Henri Debrulle is niet doorgegaan en Joanna is op 15.06.1887 in Rijsel getrouwd met Auguste Jonville.

Gans dit verhaal moet gekaderd worden in de situatie van de jaren 1850, een periode van beginnende industrialisering gecombineerd met een bevolkingsexplosie, een tijd waarin hongersnood heerste, en de arbeidskrachten wanhopig pendelden tussen hun geboortestreek en de industrie van Noord-Frankrijk, terwijl ze leefden in de meest miserabele omstandigheden.


Stamboom (genealogie/genealogy/généalogie) Lanssens-Denoo: 24.851 personen (individuals, personnes) d.d. 7 mei 2024 - site: http://lanssens.be