NAMEN-NAMES-NOMS  | HOME  | EMAIL  naar  ( to / à )  |
Paul Lanssens

LANSSENS - DENOO - MEIRE  STAMBOOM
genealogie - genealogy - généalogie
Lanssens - Lansens - Lanssen - Lansen - Lamsens         Denoo - Deno - Denaux         Meire

»»» voor elke aanvulling of probleem: mail naar Paul Lanssens    -    Pour tout complément ou problème: mail à Paul Lanssens «««


Notities bij: Pierre DENO


Pierre's tweede vrouw Elisabetha Joorde was een vondelinge ! Dit is de integrale tekst uit haar geboorteakte te Leuven:

Het jaar achtienhonderd negenentwintig op den twintigsten dag der maand julius en om tien uren voormiddag is voor ons (NN.) gecompareerd (NN.), directeur van 't Sticht der Kinderlingen binnen deze stad, den welken ons heeft verklaart dat den achttienden dezes maand om tien uren des avonds gevonden is in een rol (*) van 't gemeld sticht, Sinte Barbarastraat wijk 2 n° 13, een kind zoals hij het hier voorbrengt, ingewonden in eenen nieuwen baijen mantel en in eenen ouden wollen pislap geboord met wit lint, en voorders gekleed met een oud katoene jakje rood, en een nieuw baal katoene hemd bezet met geborduurden neteldoek, op 't hoofd een oud katoene baret witte grond met blauw en roose striepen, en daar onder een nieuw witte baalkatoene kindermuite (?), bezet met eenen ouden witten halven lynwaaden neusdoek bekleede het hoofd en den hals.
Op de boord bevond zig een omslag wit papier waarop geschreven stond: dees kind is verseker u (?). In het omslag bevond sig een kruis gesneden van papier waarop gedrukt stond het afbeeldsel van S. Hubert.
Waarna wij 't zelve kind bevonden hebben te wezen van 't vrouwelijk geslacht, nieuwelings geboren, en dees 't zelve op het Burgerlijk Handboek hebben ingeschreven onder den naam en voornaam van Joorde Elisabetha.

De reden voor de keuze van deze naam en voornaam wordt niet vermeld.

(*) De 'rol' is wat men tegenwoordig de 'vondelingenschuif' noemt. In het archief van Torhout staat er een voorbeeld. Deze 'bak' draait om haar verticale as, dus 'rolt' van buiten naar binnen.


Stamboom (genealogie/genealogy/généalogie) Lanssens-Denoo: 24.814 personen (individuals, personnes) d.d. 14 februari 2024 - site: http://lanssens.be