NAMEN-NAMES-NOMS  | HOME  | EMAIL  naar  ( to / à )  |
Paul Lanssens

LANSSENS - DENOO - MEIRE  STAMBOOM
genealogie - genealogy - généalogie
Lanssens - Lansens - Lanssen - Lansen - Lamsens         Denoo - Deno - Denaux         Meire

»»» voor elke aanvulling of probleem: mail naar Paul Lanssens    -    Pour tout complément ou problème: mail à Paul Lanssens «««


Notities bij: Vithalis ('Vital') DENO


Tijdens de Eerste Wereldoorlog was Vital soldaat bij het 8° Linieregiment. Hij staat opgenomen in het "Guldenboek der Vuurkaart". De Vuurkaart werd verleend aan de militairen van het Belgisch leger, die ten minste 12 maanden effectieve dienst bij de aangeduide eenheid hebben volbracht. Het Guldenboek werd uitgegeven tijdens de jaren dertig, met de allerlaatste editie in 1940, door het Uitgevershuis J. Rozez te Brussel. De veteraan die in het boek wou vermeld worden, moest een formulier invullen waar hij o.a. kon opgeven welke onderscheidingen hij had ontvangen. Ter controle van de verstrekte info werden er huisbezoeken afgelegd waar de nodige bewijzen dienden voorgelegd. Bij Vital staat jammer genoeg niet vermeld welke medailles of hoeveel frontstrepen hij ontvangen heeft.

De houders van de vuurkaart konden van diverse voordelen genieten. Zo verkregen ze 75% korting op trein, tram en busvervoer in België. Op medisch vlak bezaten ze het recht om gratis op consultatie te gaan naar een speciaal aangestelde dokter en kregen een fikse korting op (of gratis) de voorgeschreven medicatie. Hiervoor bestonden speciale formulieren, die ze moesten meenemen op doktersbezoek.

In 1926 was Vital 'toupieur' (houtbewerker) en hij woonde te Schaarbeek in de Poststraat 204.


Stamboom (genealogie/genealogy/généalogie) Lanssens-Denoo: 24.851 personen (individuals, personnes) d.d. 7 mei 2024 - site: http://lanssens.be