NAMEN-NAMES-NOMS  | HOME  | EMAIL  naar  ( to / à )  |
Paul Lanssens

LANSSENS - DENOO - MEIRE  STAMBOOM
genealogie - genealogy - généalogie
Lanssens - Lansens - Lanssen - Lansen - Lamsens         Denoo - Deno - Denaux         Meire

»»» voor elke aanvulling of probleem: mail naar Paul Lanssens    -    Pour tout complément ou problème: mail à Paul Lanssens «««


Notities bij: Joannes DENO


JOANNES IS DE DERDE VOORVADER VAN ALLE DENO'S

Joannes is het enige kleinkind van de stamvader Guillielmus, dat nakomelingen Deno heeft tot op vandaag. Hij is dus de derde stamvader van alle nog levende Deno's. Zijn afkomst is pas uitgepluisd na een grote speurtocht in de weinige nog bewaarde documenten van Sint-Joris-Weert.

De overlijdensakten van de burgerlijke stand van St-Joris-Weert beginnen pas in 1816. Een van de eerste akten van 1816 is van Joannes Dino, 82 jaar (dus geboren ca. 1734), weduwnaar van Anna Van Linth. Is dit onze voorvader? In de rechterlijke archieven over de periode 1746-1777 zien we dat er slechts één Joannes Deno/Dino leefde in St-Joris-Weert, welstellend, en herkenbaar aan zijn mooi geschreven handtekening. Uit de boedelbeschrijving van 01.02.1769 weten we dat deze Joannes rond de jaarwisseling van 1768/1769 weduwnaar geworden is van Petronella Geynincx. Uit het 2° huwelijk van zijn zoon Joannes, weten we dat hij op 14.07.1803 nog in leven was en in St-Joris-Weert woonde. Dus weten we met zekerheid dat het gaat om onze voorvader, geboren ca. 1734 in St-Joris-Weert, en hertrouwd in Neerijse met Anna Van Linth (Anna-Maria Vanlinthout) die hij ook overleefd heeft.

Wie waren nu de vader en de grootvader van Joannes? De doopakten van St-Joris-Weert zijn verloren vanaf medio 1726, dus ook die van Joannes uit 1734. Daarom zoeken we in de periode vóór 1726 naar alle potentiële vaders. Uit de afstammingstabel van de oudste generaties blijkt onmiddellijk dat er slechts twee mogelijkheden zijn: Antonius Deno (°26.06.1711), maar ook Christophorus Deno (° ca. 1671) die toen 63 jaar was, maar enkele jaren eerder hertrouwde. Het raadsel wordt opgehelderd in de volkstelling van 1747. Daar staan drie kinderen vermeld die nog inwonen bij Christophorus:
- Judocus Dino, ca 26 jaar oud (°29.01.1719, die later schepen van de gemeente zal worden)
- Françoise Dino, ca 19 jaar oud
- Jan Dino, ca. 13 jaar oud, dus geboren ca. 1734: we hebben onze voorvader gevonden! Bij zijn geboorte was vader Christophorus 63 jaar oud. Dit wordt nog herhaald in de volkstelling van 1755 en in een akte d.d. 08.01.1758 waar voorvader 'Jan Dino' met zijn duidelijk herkenbare handtekening ondertekent in naam van 'Christoffel Dino', die toen al 87 jaar was.?

Zo zullen we vier opeenvolgende generaties Jan Deno hebben:
- Joannes Deno °St-Joris-Weert ca. 1734, voorvader van alle Deno's.
- Joannes-Baptista Deno °St-Joris-Weert 27.07.1763, voorvader van bijna alle Deno's. Hij is de man die uitgeweken is naar Bertem, zodat daar de huidige bakermat van de familie ligt.
- Jean De No, °Bertem 06.03.1799.
- Joannes-Franciscus Deno °Bertem 25.07.1838.

Joannes' eerste vrouw Petronilla Geynincx is geboren vóór het huwelijk van haar ouders. De pastoor schrijft duidelijk 'filia illegitima' (onwettige dochter), maar achteraf heeft hij de doopakte aangevuld met 'proles legitimata per matrimonium' (het kind werd gewettigd door het huwelijk).

Joannes' tweede vrouw Anna-Maria Vanlinthout is óók geboren voor het huwelijk van haar ouders. De pastoor schrijft 'filia illegitima' en in de marge 'legitimata proles fuit per subsequens matrimonium'. Vreemd is dat vijf jaar later in hetzelfde gezin nóg een Anna-Maria geboren wordt op 29.03.1741. Normaal betekent dit dat het oudere kind overleden is, maar hier is dit niet zo! In de volkstelling van 1796 staat duidelijk dat Anna-Maria 59 jaar oud is, dus geboren ca. 1736/1737. Wat is er dan met de jongere Anna-Maria gebeurd? Op 24.08.1765 is ze ongehuwd overleden in vreemde omstandigheden: de pastoor schrijft: 'inventa est mortua in campo qua laboraverat morbo caduco' (ze werd dood gevonden door vallende ziekte, op het veld waar ze aan het werken was).

In een schepenakte d.d. 24.12.1762 te St-Joris-Weert lezen we dat Joannes woonde op 'Het Steenwegenveld', op een perceel dat gelegen was naast de Grote Heide, en grenzend aan de eigendommen van Sieur Elinex, van Peter Vleyssens en van Hendrik Steenbeek.

Op 01.02.1769, kort na het overlijden van Petronilla Geynincx, werd er een boedelbeschrijving opgemaakt. Hieruit blijkt duidelijk hoe weinig goederen de mensen in die tijd bezaten. Joannes was trouwens geen arme drommel. Ter illustratie geven we hierna de volledige inventaris van het sterfhuis: 1 bosschaar, 1 ploeg, 1 pootploeg, 1 eg, 3 biertonnen, 1 kuip, 1 molsvat, 1 koperen ketel, 2 emmers, 1 vleesvat, 1 botervat, 1 eiken tafel, 1 bed en ten slotte ... 2 gouden ringen !


Stamboom (genealogie/genealogy/généalogie) Lanssens-Denoo: 24.814 personen (individuals, personnes) d.d. 14 februari 2024 - site: http://lanssens.be