NAMEN-NAMES-NOMS  | HOME  | EMAIL  naar  ( to / à )  |
Paul Lanssens

LANSSENS - DENOO - MEIRE  STAMBOOM
genealogie - genealogy - généalogie
Lanssens - Lansens - Lanssen - Lansen - Lamsens         Denoo - Deno - Denaux         Meire

»»» voor elke aanvulling of probleem: mail naar Paul Lanssens    -    Pour tout complément ou problème: mail à Paul Lanssens «««


Notities bij: Christophorus ('Christoffel') DENO


CHRISTOFFEL IS DE TWEEDE VOORVADER VAN ALLE DENO'S

Christophorus Deno is de tweede voorvader van alle Belgische Deno's. Uit de volkstellingen weten we dat hij arm was. In 1702 woonde hij nog bij zijn moeder en ze hadden slechts 3 à 4 hoenders, terwijl de andere gezinnen van St-Joris-Weert meestal een paard en enkele koeien bezaten.

In een verkoopakte van 09.03.1730 stelt Christoffel 'Dino' zich borg voor 'Guilliam Dino', de zoon van zijn oudste broer. Daaruit mag men besluiten dat het toen materieel beter ging en dat wordt bevestigd in 1747 (zie hierna). In de volkstelling van 1755 staat er echter dat hij leeft 'van de Taeffel van den H. Geest', d.w.z. het OCMW van die tijd. In 1755 was hij 84 jaar en pensioenen waren onbestaande. Oude mensen konden alleen overleven met steun.

Hij is bijzonder oud geworden. In een schepenakte van 06.06.1754 te St-Joris-Weert wordt vermeld dat 'Christoffel Dino' 83 jaar oud is. Zo weten we dat zijn geboortejaar omstreeks 1671 was. Op 08.01.1758 is hij nog in leven, maar hij laat zich vertegenwoordigen door zijn jongste zoon 'Jan Dino'. Hij was toen 87 jaar, maar waarschijnlijk niet meer in goede gezondheid, en dus wellicht kort daarna overleden.

Anna wordt meestal Joanna genoemd en ook haar familienaam varieert. Als variante op Loseau vinden we o.m. Lousiaux en bij haar huwelijk wordt ze zelfs Charlouseau genoemd. Haar broers en zusters heten Loseau en Charlosau.

Margareta Peuters moet overleden zijn in 1754 want op 06.11.1754 is er een erfregeling tussen de kinderen uit het 2° huwelijk.

De hoofd-, paarden-, en beestentelling van 1747 te St-Joris-Weert geeft ons veel informatie over het gezin. 'Christoffel Dino' en zijn vrouw Margareta Peuters zijn kleine pachters met twee paarden + ploeg, twee koeien, een kalf en een varken. Het huis is voorzien van een oven en een schouw.
- De oudste inwonende zoon is Judocus, 26 jaar oud (in 1755 is hij gehuwd en schepen van St-Joris-Weert).
- Dan is er een dochter Françoise van 19 jaar (in 1755 wordt zij nog vermeld als inwonend).
-De jongste zoon Jan is 13 jaar oud, dus Christophorus had nog een kind op 63-jarige leeftijd. Deze Jan/Joannes Deno is de volgende stamvader van alle Deno's. Met zijn mooi geschreven handtekening is hij is traceerbaar in vele schepenakten uit de periode 1746-1777.


Stamboom (genealogie/genealogy/généalogie) Lanssens-Denoo: 24.538 personen (individuals, personnes) d.d. 1 augustus 2023 - site: http://lanssens.be