NAMEN-NAMES-NOMS  | HOME  | EMAIL  naar  ( to / à )  |
Paul Lanssens

LANSSENS - DENOO - MEIRE  STAMBOOM
genealogie - genealogy - généalogie
Lanssens - Lansens - Lanssen - Lansen - Lamsens         Denoo - Deno - Denaux         Meire

»»» voor elke aanvulling of probleem: mail naar Paul Lanssens    -    Pour tout complément ou problème: mail à Paul Lanssens «««


Notities bij: Judocus ('Josse') DENO


Tijdens de volkstelling van 1747 woont Judocus nog bij zijn ouders. Bij de volkstelling van 1755 is hij gehuwd maar zonder kinderen. Het is dus mogelijk dat hij nooit kinderen gehad heeft.

Vanaf 1754 ondertekent Judocus 'Dino' alle rechterlijke archieven in de hoedanigheid van Schepen van Sint-Joris-Weert. In de beginperiode van zijn ambt tekent hij met een +, hij was dus ongeletterd. Maar blijkbaar heeft hij geoefend met ganzenveer en inkt om de lettertekens van zijn naam te kunnen schrijven, want vanaf 1774 zet hij zijn eigen stuntelige handtekening. De laatste vinden we in 1786.

Op 06.11.1754 is er een akte waar Judocus 'Dino' in de aanhef vermeld wordt als schepen, maar waar verder in de tekst ook een Judocus Dino een akte aanbiedt met beschikkingen van Christoffel Dino. Uit de volkstellingen van 1747 en 1755 weten we dat er toen in St-Joris-Weert slechts één Judocus Deno leefde. Besluit: beiden zijn dezelfde persoon, dus Judocus Deno is schepen én zoon van Christophorus.

Op 03.11.1783 wordt de boedelverdeling geregeld tussen de kinderen van het overleden echtpaar Lauwerijs Verhulst x Magdalena Van Kerkhoven. De kinderen moeten aan elkaar het verschil uitbetalen tussen de goederen die ze ontvangen en de geschatte waarde ervan. Zo moet de zoon Joannes Verhulst 60 gulden en 10 stuivers uitkeren aan zijn zuster Maria Verhulst. In de marge tekent schepen Judocus Verhulst voor ontvangst in naam van zijn vrouw. Zo weten we dat hij gehuwd was met Maria Verhulst.

Joannes-Baptista 'Dino', een zoon van Judocus en Maria, huwde in Brussel op 04.05.1814. In de akte lezen we dat zijn moeder nog in leven is. Ze is 'laveuse' in St-Joris-Weert. Drie jaar later vinden we haar overlijdensakte als weduwe in Brussel. In haar overlijdensakte staat als leeftijd 67 jaar oud, weduwe van Josephus Dino en van Guillielmus Toussaint, en gedomicilieerd in St-Joris-Weert. Doordat ze niet in haar woonplaats overleden is, is haar overlijdensakte onnauwkeurig. Dat er voor de naam van haar eerste man staat 'Josephus' i.p.v. 'Judocus' is te begrijpen. Beide namen worden vaak dooreen gehaald, omdat er in de omgangstaal 'Josse' gezegd wordt. Iets anders is de opgegeven leeftijd van 67 jaar ... dan zou ze geboren zijn omstreeks 1750, en dit is totaal onmogelijk volgens de volkstelling van 1755 waar ze opgegeven staat als gehuwd. Dan zou ze trouwens 31 jaar jonger geweest zijn dan Josse. Die leeftijd van 67 jaar is dus minstens 15 jaar fout, m.a.w. ze is minstens 82 jaar geworden.

Op 30.04.1787 is er in St-Joris-Weert boedelverdeling tussen de 3 kinderen van het overleden echtpaar Judocus 'Dinoe' x Anna Vanderheyden:
- Hendrik 'Dinoe', echtgenote niet vermeld.
- Maria-Anna 'Dinoe' (geboorte gevonden in Leuven op 02.07.1753) x Anthoen Van Meerbeek
- Anna-Maria 'Dinoe' x Martinus Vandermeulen
Uit de parochieregisters weten we dat ze in Leuven woonden, maar Judocus moet afkomstig zijn uit St-Joris-Weert aangezien de erfenisakte hier opgemaakt werd. Hun afstamming is echter onbekend. Naast de schepen was er dus een tweede Judocus Deno die in Leuven woonde.

Deze 3 kinderen verschenen op 30.04.1787 niet meer voor schepen Judocus Deno, maar voor Hendrik 'Denoe', 'dienaar van St-Joris-Weert' (= schepen). Dus was schepen Judocus rond de jaarwisseling 1786/1787 opgevolgd door Hendrik Deno, wellicht na zijn overlijden. De afkomst van de nieuwe schepen Hendrik Deno is onduidelijk:
- In de volkstelling van 1796 vinden we een ongehuwde Hendrik Deno, geboren ca. 1760. In dat geval kan hij bv. de zoon zijn die zijn vader opgevolgd heeft.
- We vinden ook een Hendrik Deno, geboren ca. 1742 en gehuwd met Maria-Catharina Horckmans. In dat geval is hij misschien een zoon van Guillielmus en Maria Stuyvers, maar dan zit er een fout van 5 jaar op zijn geboortejaar.

Tot slot merken we nog op dat in deze akte van 30.04.1787 een onderscheid gemaakt wordt in schrijfwijze tussen de naam van de ambtenaar Hendrik 'Denoe', en de verschijner Hendrik 'Dinoe'. Toeval of bewust?


Stamboom (genealogie/genealogy/généalogie) Lanssens-Denoo: 24.814 personen (individuals, personnes) d.d. 14 februari 2024 - site: http://lanssens.be