NAMEN-NAMES-NOMS  | HOME  | EMAIL  naar  ( to / à )  |
Paul Lanssens

LANSSENS - DENOO - MEIRE  STAMBOOM
genealogie - genealogy - généalogie
Lanssens - Lansens - Lanssen - Lansen - Lamsens         Denoo - Deno - Denaux         Meire

»»» voor elke aanvulling of probleem: mail naar Paul Lanssens    -    Pour tout complément ou problème: mail à Paul Lanssens «««


Notities bij: Guillielmus (jr.jr.) DENO


De geboorte van Guillielmus (jr.jr.) is niet te vinden in de parochieregisters van Sint-Joris-Weert die slechts deels bewaard werden, en verder aangevreten zijn door ratten en muizen. Aangezien hij voor het eerst huwde in 1702 moet Guillielmus ten laatste geboren zijn in 1682, en dan komt alleen Guillielmus (jr.) in aanmerking als vader. De andere broers zijn te jong. Op die manier hebben we 3 opeenvolgende generaties Guillielmus Deno.

Over de huwelijken van Guillielmus (jr.jr.) weten we het volgende:
- In de volkstelling van 1702 is hij inderdaad gehuwd met Theresia Vasseur, en er zijn nog geen kinderen.
- In de volkstelling van 1709 is hij gehuwd met Catharina Fonteyne (door de pastoor 'Catharina Mazi' genoemd). Er is een zoon Hendrik Deno uit zijn eerste huwelijk, die jong overleden is.
- Dat Guillielmus op 55 jarige leeftijd nog een derde maal gehuwd is met Maria Stuyvers is een onderstelling, omdat er uit de volkstellingen geen andere mogelijkheid openblijft. Dit is verder van geen belang.

In de volkstelling van 1747 wordt het gezin van 'Guilliam Dino' en Maria Stuyvers als arm aangeduid, en er worden géén inwonende kinderen vermeld. In de volkstelling van 1755 vinden we 'de weduwe Guilliam Dino' met drie kinderen van 15, 8 en 3 jaar oud. Guillielmus is dus overleden tussen 1750 en 1755. Jammer genoeg zijn de namen van de kinderen niet vermeld. Het kind van 15 jaar had al in 1747 vermeld kunnen zijn, het is dus geboren op het einde van het jaar 1747.
In de volkstelling van 1796 vinden we twee personen die kind kunnen zijn van Guillielmus (jr.jr.). We zijn echter niet zeker omdat de leeftijden in de volkstelling van 1796 sterk onnauwkeurig zijn:
- Henricus Deno die huwde met Maria-Catharina Horckmans
- Guillielmus Deno die huwde met Maria Vanderveken. Die zou dan Guillielmus (jr.jr.jr.) zijn, en zelf had hij op zijn beurt een zoon Guillielmus, dus 5 generaties na elkaar!


Stamboom (genealogie/genealogy/généalogie) Lanssens-Denoo: 24.851 personen (individuals, personnes) d.d. 7 mei 2024 - site: http://lanssens.be