NAMEN-NAMES-NOMS  | HOME  | EMAIL  naar  ( to / à )  |
Paul Lanssens

LANSSENS - DENOO - MEIRE  STAMBOOM
genealogie - genealogy - généalogie
Lanssens - Lansens - Lanssen - Lansen - Lamsens         Denoo - Deno - Denaux         Meire

»»» voor elke aanvulling of probleem: mail naar Paul Lanssens    -    Pour tout complément ou problème: mail à Paul Lanssens «««


Notities bij: Glaude Jansz [de NOO]


Glaude kreeg de voornaam van zijn Brusselse (Franstalige) grootvader Glaudus. Zijn voornaam wordt op verschillende manieren gespeld: Glaud, Glaude, Gloude, Glaudi, Gloudi, Glaudij. Let ook op de tweede voornaam 'Jansz', dus 'zoon van Jan'. In zijn huwelijksakte staat vermeld dat hij geboren is in Leiden. Glaude was schipper die zijn eigen kaagschuit bezat om te vissen op haring. Hij is de stamvader van de uitgestorven tak van de Noo, door ds. Hendrik de Noo de 'Zaltbommelse tak' genoemd.

Als voornaam van Glaude's echtgenote wordt zowel Jenneken vermeld (huwelijksakte), als 'Neeltje' (overlijdensakte). Haar familienaam in de huwelijksakte is 'Jansen'. Elders vinden we ook 'Jans' en 'Jansdr'. Deze laatste zijn geen echte familienamen: ze betekenen 'dochter van Jan'. Daarom zijn we niet zeker van Jennekens familienaam: ook 'Jansen' kan immers 'dochter van Jan' betekenen. In de doopakten van 1610-1625 te Zaltbommel vinden we meerdere Jenneken's waarvan de vader Jan heet ('Scroijers' in 1610, 'Michielen' in 1611, 'Dijfer' in 1623, 'Krimpe' in 1623). Op 10.08.1624 vinden we de doop van een Neelcken Jansen, dochter van Willem.

Glaude en Jenneken hadden 7 kinderen, waarschijnlijk alle geboren in Zaltbommel:
- Mayken de Noo (°Zaltbommel 24.11.1635), gehuwd met Johannes Rutten
- Jan-Glaudi de Noo (°Zaltbommel), gehuwd op 03.05.1666 in Zaltbommel met Hermken-Aerïens van de Seeuw. Ze hadden één kind. Jan heeft zich op 29.12.1691 verhangen in de kelder van zijn woning.
- Gerit-Gloudi de Noo (ook: Gerrit, Geurt, Gerardt, Geeraert), geen huwelijk bekend
- Frederik-Glaudi de Noo, gehuwd op 30.04.1672 in Zaltbommel met Elsken-Cornelisse van Maeslandt (ook: 'van Malsen') uit Vianen. Onmiddellijk na hun huwelijk woonden Frederik en Elsken in Dordrecht, waar ze op 18.11.1673 een dochter Johanna 'Deno' hadden. Vanaf 1680 hadden ze nog 5 kinderen 'de Noo' in Zaltbommel.
- Geertje de Noo (+Zaltbommel 05.06.1694), gehuwd met Roelof-Artsz Vos (+Zaltbommel 06.06.1692)
- Paulus-Gloudy de Noo (ook: Poulus), brandewijntapper, naam echtgenote onbekend, had minstens één zoon
- Johannes-(Johan)-Glaudi de Noo (°Zaltbommel ~1646), gehuwd op 29.11.1674 in Zaltbommel met Elsken Lammerts van Oldenzee uit Brakel. Er waren 5 kinderen. Johannes werd op 01.11.1697 beschuldigd van moord ('neerslagh') op Hendrik-Janssen Putter. De moord gebeurde een jaar eerder op 25.08.1696 tijdens een wederzijds messengevecht, waarbij niet duidelijk was wie de aanstoker was. Johannes ontkende, maar hij bleef in de gevangenis tot 03.07.1714. Op die dag werd hij, na een terdoodveroordeling, met het zwaard onthoofd. Het waren andere tijden dan nu: de nabestaanden dienden alle kosten te betalen, niet alleen de gevangeniskosten, maar ook kosten van de executie! De kosten waren (in gulden): sluiten en ontsluiten van de gevangenis f 3; kostgeld voor de laatste 2 maanden gevangenis f 28 (let wel: hij zat bijna 17 jaar in de gevangenis!!); assisteren van de executie f 30; uitnodigen van de beul f 5; honorarium van de beul f 80.


Stamboom (genealogie/genealogy/généalogie) Lanssens-Denoo: 24.538 personen (individuals, personnes) d.d. 1 augustus 2023 - site: http://lanssens.be