NAMEN-NAMES-NOMS  | HOME  | EMAIL  naar  ( to / à )  |
Paul Lanssens

LANSSENS - DENOO - MEIRE  STAMBOOM
genealogie - genealogy - généalogie
Lanssens - Lansens - Lanssen - Lansen - Lamsens         Denoo - Deno - Denaux         Meire

»»» voor elke aanvulling of probleem: mail naar Paul Lanssens    -    Pour tout complément ou problème: mail à Paul Lanssens «««


Notities bij: Jan Gijsbertse [de NOO]


De geboorte van Jan wordt niet teruggevonden in Kerkwijk, waar nochtans al zijn broers en zussen geboren zijn, en evenmin in de omliggende gemeenten.
Jan werd op 07.12.1702 aangesteld als buurmeester van Ammerzoden, en werd in 1714 schepen van deze gemeente. In 1732 wordt hij nog altijd vermeld als schepen, zodat mag aangenomen worden dat hij deze functie verder bekleed heeft tot aan zijn dood in 1735. Daarnaast werd hij op 03.07.1717 in Well gekozen tot diaken, en op 30.05.1728 tot ouderling, wat hij bleef tot in 1730. Zowel hij als zijn echtgenote werden begraven binnen in de kerk van Well, een indicatie van grote rijkdom en aanzien.

Ds. Hendrik de Noo heeft een rode lakzegel teruggevonden op twee testamenten, één d.d. 29.01.1755 en één d.d. 07.09.1765. Beide testamenten zijn gezegeld door Arien de Noo, schepen van Nederhemert en zoon van Jan-Gijsbertse de Noo. Op het zegel leest men voluit: «JAN*GIJSBERTSE* DE *NOOY». Hieruit volgen twee merkwaardige conclusies.
1. De graveur heeft een fout gemaakt doordat de familienaam 'de Noo' - zelfs tot op vandaag - in de streek van de Bommelerwaard en de Tielerwaard uitgesproken als 'de Nooy'! Toch is de familienaam met zekerheid 'de Noo', want zowel de vader als de zoon ondertekenen op deze manier. Jan-Gijsbertse is blijkbaar hiermee akkoord gegaan, en heeft de graveur niet verplicht om een verbeterde lakstempel te maken.
2. Toen Arien de Noo schepen van Nederhemert werd, gebruikte hij blijkbaar de lakzegel van zijn overleden vader, aangezien de zegels teruggevonden worden in 1755 en 1765 te Nederhemert. Het is toch zeer merkwaardig dat de schepenbank van Nederhemert akkoord ging dat één van de schepenen zegelde met de naam van diens vader, de vroegere schepen van een andere gemeente (Ammerzoden), en waarvan de familienaam dan nog foutief gespeld was !!
Misschien was zo'n stempel een zeer duur voorwerp, zodat opgezien werd tegen de kosten voor een nieuw exemplaar.


Stamboom (genealogie/genealogy/généalogie) Lanssens-Denoo: 24.538 personen (individuals, personnes) d.d. 1 augustus 2023 - site: http://lanssens.be