NAMEN-NAMES-NOMS  | HOME  | EMAIL  naar  ( to / à )  |
Paul Lanssens

LANSSENS - DENOO - MEIRE  STAMBOOM
genealogie - genealogy - généalogie
Lanssens - Lansens - Lanssen - Lansen - Lamsens         Denoo - Deno - Denaux         Meire

»»» voor elke aanvulling of probleem: mail naar Paul Lanssens    -    Pour tout complément ou problème: mail à Paul Lanssens «««


Notities bij: Augustus VANHEULENBROUCK


Augustus, Virginie en hun 4 kinderen zijn op 23 augustus 1883 geëmigreerd naar Detroit, Michigan. Hun jongste kind Camil was nog net niet 1 jaar oud. Hun vertrek staat vermeld in het bevolkingsregister van 1880 in Oostkamp, boek H, blzn. 59 en 204. In de registers van Ellis Island is van hen echter geen spoor te vinden, zelfs met een zeer brede zoekopdracht. Ze staan evenmin op de sites FindAGrave en BillionGraves, noch in de Red Star Line databank, de BEA databank of het Digitaal Archief Emigratie FV. De reden kan zijn dat ze vrij vroeg geëmigreerd zijn. De grote emigratiegolf naar Amerika begon pas een decennium later.
In het testament van moeder Marie Deweerdt, opgemaakt op 26.04.1891 in Oostkamp bij notaris Claeys, wordt Augustus vermeld als overleden. Marie laat opschrijven dat de "kinders van wijlent mijnen zoon August" recht hebben op "vierhonderd frank, vrij van alle lasten of schulden". Aan de vijf andere nog levende kinderen wordt opgedragen om dit bedrag uit te keren, waarna ze recht zullen hebben op de rest van de erfenis. In de tekst staat geen verwijzing naar Amerika.


Stamboom (genealogie/genealogy/généalogie) Lanssens-Denoo: 24.814 personen (individuals, personnes) d.d. 14 februari 2024 - site: http://lanssens.be