NAMEN-NAMES-NOMS  | HOME  | EMAIL  naar  ( to / à )  |
Paul Lanssens

LANSSENS - DENOO - MEIRE  STAMBOOM
genealogie - genealogy - généalogie
Lanssens - Lansens - Lanssen - Lansen - Lamsens         Denoo - Deno - Denaux         Meire

»»» voor elke aanvulling of probleem: mail naar Paul Lanssens    -    Pour tout complément ou problème: mail à Paul Lanssens «««


Notities bij: Herman-Pieter [de NOO]


Herman de Noo is één van de twee naamgenoten die een straatnaam naar hen genoemd kregen. De de Noostraat in IJmuiden werd naar hem genoemd. De andere Denoostraat is vernoemd naar volksvrouw Alice Denoo, °Torhout 25.01.1913.

Herman-Pieter de Noo werd op 01.09.1903 aangesteld als leerling-klerk bij de HIJSM (Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij, ook afgekort HSM) met standplaats Rijssen en tegen een salaris van 3,5 gulden per week. Op 01.07.1906 werd hij klerk in het centraal station van Amsterdam. Als commies 2° klasse ging hij op 22.02.1909 naar Dordrecht. Hij werd gemobiliseerd voor de Eerste Wereldoorlog in Gorinchem. Per 01.01.1919 was hij commies 1° klasse in Gorinchem, en vanaf 01.06.1926 met dezelfde functie in Hillegom. Op 01.06.1931 ging hij als stationchef 3° klasse naar het station van 'Scheveningen Kurhaus'. Op 01.01.1938 werd hij onderstationchef 2° klasse in De Haag HS, en tenslotte per 01.01.1940 stationchef 2° klasse in Velsen-IJmuiden Oost.

Toen kwam de Tweede Wereldoorlog.
Zijn hogervermelde en enige zoon Hendrik, auteur van de genalogie de Noo, was 25 jaar oud en amper 2 maanden vóór het einde van zijn studies voor dominee. In zijn boek schrijft hij erg droog en afstandelijk over wat er tijdens de oorlog met zijn vader gebeurd is. We krijgen geen uitleg, geen emotionele toelichting. Hij schrijft letterlijk: «Op 2 mei 1943 werd Herman-Pieter de Noo op vonnis van het Politie-standgerecht te Amsterdam ter dood veroordeeld, welk vonnis is ten uitvoer gelegd te Amsterdam op 2 mei 1943. Hij was reserve-officier bij het wapen der Genie».
Veroordeeld voor wat?? Door de Duitsers?! Nog dezelfde dag geëxecuteerd!!!

Op de site http://www.trouw.nl/krantenarchief/1993/05/01/2672191 lezen we de vreselijke toedracht. Herman de Noo bekocht een daad van verzet tegen de Duitse bezetter met de dood. Uit erkentelijkheid werd na de oorlog een straat naar hem genoemd: de De Noostraat in IJmuiden. Het is een zeer belangrijke straat: een hoofdstraat van het station - waar hij stationschef was - naar het stadhuis. Het stadhuis ligt aan 'Plein 1945', dat verwijst naar de Tweede Wereldoorlog. De 50 meter hoge toren van het stadhuis staat precies in de as van de De Noostraat.
Dit is de tekst uit het krantenarchief:

«DOODVONNISSEN VOLTROKKEN»

«Maandag 3 mei 1943 - Uit een reeks bekendmakingen van de Hohere SS und Polizeifuhrer Rauter blijkt wat de gevolgen zijn de invoering van het politie-standrecht om de stakingsacties in het land te breken. De opsomming is verre van volledig, bovendien zijn tientallen mensen op straat doodgeschoten. Doodvonnissen zijn voltrokken aan:
- Jochum van Zwol (20 jaar): 'De veroordeelde droeg een wapen bij zich en spoorde arbeiders, die zich op ordelijke wijze naar hun werk wilden begeven, aan het werk neer te leggen.'
- Herman Pieter de Noo (56), Hendrik Strating (38), Nicolaas Nieuwkoop (30), Jacob Wijker (49), Theodorus Hendrikse (36), Pieter Houtkooper (45). 'De Noo was stationschef te IJmuiden. Hij heeft getracht spoorwegpersoneel tot staking aan te sporen en openlijk uitdrukking gegeven aan zijn spijt, dat dit niet gelukt is. De overige veroordeelden hebben in een hoogovenfabriek en pletterij alsmede in een papierfabriek op 30 april en 1 mei 1943 gestaakt, ofschoon hun het standrechtdecreet in alle bijzonderheden, met inbegrip van het strafbare feit bekend was. Zij hebben gepoogd een stakingsbeweging te organiseren. Het zijn ten dele voormalige leden van marxistische vakverenigingen.' Hier werden nog eens zes beschuldigen vrijgesproken, omdat zij na bekendmaking van het decreet ernstig gepoogd hadden het werk te hervatten en hierin alleen door uiterlijke omstandigheden niet slaagden. In twee andere zaken zijn de verdachten naar de gewone rechtbank verwezen, omdat de toedracht niet meteen opgehelderd kon worden.
- Johan van Lemmeren (41), Gerard Wiersma (39), Theodorus Rijkhoff (29) en Hendrik Blank (54): 'De veroordeelden zijn op de middag van 30 april 1943 in de verenigde blikfabrieken in Krommenie in staking gegaan. (. . .) Ook hebben zij na de aanmaning het werk onmiddellijk te hervatten, in de staking volhard. Bovendien hebben zij actie gevoerd voor de stakingsbeweging.'
- Martinus Bouman (43), Bernhard Ruyters (50), Leo Brouwer (35), Johannes Bougerd (36), Meinardus Tempelaars (38), Renier Savelberg (48) en Salvatius Hendrikus Toussaint (28): De eerste drie medewerkers bij de mijnen 'hebben onder de ambtenaren handtekeningen verzameld, waarmede deze zich tot staking verplichtten'. De overige veroordeelde kompels hebben gestaakt en ondanks aanmaning het werk niet hervat.
- Dirk Willem van Vreeswijk (35), directeur van de papierfabriek Coldenhove in Eerbeek en Van Zetten (31) en Teunis Campagne (47): 'Van Vreeswijk heeft op 1 mei 1943 na afkondiging en bekendmaking van het standrecht zijn werkwillige arbeiders van hun werk teruggehouden en hen weer naar huis gezonden'. De andere twee hebben tot staking aangespoord.
- Berend Trip (25): 'Hij heeft 400 landarbeiders tot staking aangedreven'.
- Antonius Lambertus Frederiks (22), Willem Andre van der Veer (24) en Emanuel Andre van der Veer (21): 'De student Frederiks trachtte een tot staking ophitsend vlugschrift te verveelvoudigen en te verspreiden. Frederiks wendde zich tot de hem bekende boekdrukkers Van der Veer, die onmiddellijk de vermenigvuldiging van het stakingsgeschrift op zich namen en uitvoerden'.
- Johannes van Oenen (37): 'Van Oenen is bij een overval op een melkwagen als raddraaier opgetreden, heeft met gebruik van geweld het vervoer van de melk verhinderd en deze op straat gestort'.»


Stamboom (genealogie/genealogy/généalogie) Lanssens-Denoo: 24.059 personen (individuals, personnes) dd. 02 aug 2020 - site: http://lanssens.be