NAMEN-NAMES-NOMS  | HOME  | EMAIL  naar  ( to / à )  |
Paul Lanssens

LANSSENS - DENOO - MEIRE  STAMBOOM
genealogie - genealogy - généalogie
Lanssens - Lansens - Lanssen - Lansen - Lamsens         Denoo - Deno - Denaux         Meire

»»» voor elke aanvulling of probleem: mail naar Paul Lanssens    -    Pour tout complément ou problème: mail à Paul Lanssens «««


Notities bij: Joannes VANOO


Situering van beide kinderen:
i. Glaude Janz de NOO is de enige bewezen zoon van Joannes Vanoo. Glaude's tak is uitgestorven. Hij heeft geen nakomelingen op vandaag.
ii. Alle huidig levende de Noo's in Nederland stammen af van een zekere Gijsbert de Noo, geboren vooraan in de jaren 1600. We weten met zekerheid dat Joannes Vanoo naast Glaude nog meer kinderen had (zie tekst hierna). Daarom is het een plausibele hypothese dat Gijsbert een andere zoon was van Joannes Vanoo. We noemen hem Niet_bewezen_zoon_Gijsbert de NOO.

Tweede stamvader Joannes de Noo vestigde zich in 1609 met toestemming van het stadsbestuur in Leiden, waar hij aan de universiteit theologie ging studeren. In de 'Liber Inscriptionum' van de universiteit werd op 21.12.1609 ingeschreven: "Johannes van Noo, Bruxellensis, 34, T" (bron: een brief d.d. 13.06.1974 van de universiteit aan ds. Hendrik de Noo). Bij zijn aankomst werd hij dus VAN Noo genoemd, terwijl er in de latere geschriften DE Noo staat. Hij wordt aangeduid als 'Bruxellensis', dus afkomstig uit Brussel. Met een leeftijd van 34 jaar is hij geboren omstreeks 1575. In de kantlijn van het boek vinden we de mededeling 'Alens familiam permissu magistratuum Leydensium': hij mocht zich dus van het stadsbestuur in Leiden vestigen, mét zijn familie.
Het is niet duidelijk welke personen die familie omvatte. In een getuigenis dat hij aflegt op 31.12.1647 is er sprake van zijn kinderen en kleinkinderen. Helaas zijn hun namen en hun aantal daar niet vermeld. Het enig duidelijk bekend kind is Glaude Janz de Noo: die is volgens zijn huwelijksakte geboren in Leiden, maar deze geboorteakte is niet bewaard.

Er zijn twee mogelijke beweegredenen die voorvader Joannes Vanoo aangezet hebben om naar het Noorden te emigreren: godsdienst of economisch. In het midden van de 16e eeuw kwam het protestantisme in de Spaanse Nederlanden sterk op. De Spaanse koning Filips II, tevens vorst van de Nederlanden, wilde dat iedereen in zijn rijk katholiek bleef. Dit gaf aanleiding tot de Tachtigjarige Oorlog van 1568 tot 1648, met middenin het Twaalfjarig Bestand van 1609 tot 1621. Joannes Vanoo/de Noo emigreerde naar het Noorden tijdens het eerste jaar van het Twaalfjarig Bestand.
Was Joannes dus een protestant, die vluchtte uit het Zuiden om aan vervolging te ontsnappen? Misschien wel, maar rond de eeuwwisseling was het katholieke Zuiden totaal verpauperd door de oorlog. Het Noorden daarentegen kende een grote economische bloei. Joannes kan dus ook verhuisd zijn om economische motieven. Aan de grensovergang is hij dan veranderd van geloof ...

Joannes Vanoo/de Noo beëindigde blijkbaar met succes zijn studies theologie, want in 1615 werd hij predikant in Heumen en Malden (bij Nijmegen), op 23.05.1617 in Dwingelo en einde 1618 in Brakel. In 1630 werd hij ontslagen wegens zwakte en ouderdom (hij was dan 55 jaar oud !) en vestigde zich in Zaltbommel. Hij was blijkbaar niet te zwak om daar in 1647 te hertrouwen. Zaltbommel ligt in een gebied aan de Waal: de Bommelerwaard. Alle oude doop- trouw- en begraafboeken van de gemeenten uit de Bommelerwaard kunnen online geraadpleegd worden.


Stamboom (genealogie/genealogy/généalogie) Lanssens-Denoo: 24.459 personen (individuals, personnes) d.d. 3 augustus 2022 - site: http://lanssens.be