NAMEN-NAMES-NOMS  | HOME  | EMAIL  naar  ( to / à )  |
Paul Lanssens

LANSSENS - DENOO - MEIRE  STAMBOOM
genealogie - genealogy - généalogie
Lanssens - Lansens - Lanssen - Lansen - Lamsens         Denoo - Deno - Denaux         Meire

»»» voor elke aanvulling of probleem: mail naar Paul Lanssens    -    Pour tout complément ou problème: mail à Paul Lanssens «««


Notities bij: Jacobus DENO


Dit is een kleine tak van de familienaam Deno, die zich situeert rond Liège, en waarvan alle naamdragers Deno uitgestorven zijn. De naamdragers Denoz en Denooz daarentegen zijn op vandaag masaal aanwezig. Reden om deze tak beperkt te onderzoeken is om aan te tonen, dat naamvarianten die vandaag als verschillend beschouwd worden, enkele eeuwen geleden gewoon dezelfde waren.

Deze familietak Deno ontdekten we oorspronkelijk in de stad Liège zelf, en het onderzoek leidde ons terug in de tijd via Soumagne naar Soiron. Daar vinden we de familie van Jacobus Deno en Catharina Pirar. Hun kinderen worden gedoopt als Denoo (422 levenden op vandaag), Deno (113), Deneau (4), Denoux (-), Denon (90), en Denoz (89). Daarnaast vinden we in andere families te Soiron nog Denau (10), Denous (-) en Denooz (221). De latere afstammelingen van Jacobus en Catharina zijn vooral Denoz en Denooz, en daarnaast enkele Deno die terechtkomen in Soumagne en Liège. De laatste Deno van deze tak was Louise-Marie-Joseph Deno. Zij was doofstom en is overleden op 23.09.1966 in Liège.

Jacobus Deno huwde in 1733 te Soiron. Hij moet dus geboren zijn omstreeks 1710, maar zijn afkomst is niet bekend. Wel was hij in 1733 volgens zijn huwelijksakte inwoner van Soiron. En het is niet alleen op de familienaam Deno dat er varianten gemaakt werden. Vanaf 1749 schreef de pastoor in de gebooreakten van zijn kinderen niet meer 'Jacobus', maar 'Job'. Zijn vrouw Catharina heette Pira, Pirar en Pirard, maar ook Piron (1744) en zelfs Pauquay (1749). Haar geboorte is waarschijnlijk in Soiron omdat de familienaam daar massaal voorkomt in alle varianten, maar in de bewuste periode zijn er meerdere Catharina's die in aanmerking komen.

In 1749 beleefden Jacobus en Catharina een unieke gebeurtenis, niet alleen voor hen, maar uniek voor gans de stamboom: de geboorte van een levende drieling! Echografieën bestonden niet, dus het was een complete verrassing op het moment zelf van de geboorte: ... een tweeling! ... en dan nog een!! Het waren 3 jongetjes, dus hun bijbelse namen lagen voor de hand: Gaspar, Melchior en Balthazar, de drie koningen die jaarlijks gevierd worden op 6 januari.


Stamboom (genealogie/genealogy/généalogie) Lanssens-Denoo: 24.814 personen (individuals, personnes) d.d. 14 februari 2024 - site: http://lanssens.be