NAMEN-NAMES-NOMS  | HOME  | EMAIL  naar  ( to / à )  |
Paul Lanssens

LANSSENS - DENOO - MEIRE  STAMBOOM
genealogie - genealogy - généalogie
Lanssens - Lansens - Lanssen - Lansen - Lamsens         Denoo - Deno - Denaux         Meire

»»» voor elke aanvulling of probleem: mail naar Paul Lanssens    -    Pour tout complément ou problème: mail à Paul Lanssens «««


Notities bij: Thomas Theodorus LANSSENS


Thomas heeft het beginnend materieel succes van zijn vader Felix verder uitgebouwd. Daarna gaf hij de microbe om zaken te doen verder door aan één van zijn eigen zonen.

Op 22 oktober 1861 wordt Thomas voor een korte periode uit de bevolkingsboeken geschreven, met vertrek naar Antwerpen. Hij verblijft ook enkele jaren in St-Jans-Molenbeek en in Frankrijk.
Dan keert hij definitief terug naar Brugge en huwt met Marie-Therese Labyt. Op de datum van het huwelijk is haar vader officieel vermist, nadat hij vertrokken was in 1847. Ze heeft een voogd, Joannes Batalie, die de toestemming tot huwen geeft. Enkele maanden later zal een overlijdensakte aantonen dat vader Henri al 13 jaar geleden overleden was op Curaçao. Thomas en Marie-Therese wonen in Brugge, o.m. in de Minderbroederstraat, de Violierstraat, de Wollestraat.

Thomas wordt zelfstandig aannemer van timmerwerken. Hij bezit zijn eigen tekentafel waarop hij zijn ontwerpen uittekent. Volgens de familie zou hij ooit een architectuurprijs gewonnen hebben. In het stadsarchief van Brugge vinden we in 1874 twee bouwvergunningen op naam van Thomas Lanssens.

De eerste vergunning dateert van 16 januari. Hier blijkt Thomas eigenaar te zijn van een stuk bouwgrond op de hoek van de Vizierstraat en de Baljuwstraat. Hij doet een aanvraag om hier ineens 4 huizen met verdieping en zolder te mogen bouwen. In de Vizierstraat is de gevelbreedte 20 meter (6 ramen en 3 deuren), en in de Baljuwstraat is het 14 meter (5 ramen en 1 deur). De straathoek is echter afgekant en ook daarin komt een deur. Het huis op de hoek heeft dus twee deuren, en kan bv. gebruikt worden als winkel of herberg. De aanvraag is een eigen tekening van Thomas op zeer kwetsbaar lichtbruin kalkeerpapier. Hij schrijft: «Mijnheeren wilt zoo goet zijn mij toe te staen het bouwen van vier huizen zoo als het plan verheist en geteekend is, voor de gansche voorgevel in neau steen, gans schoon vol gezet waervan het huis een hoek met uitgemetste chambarans. Th. Lanssens-Labyt Eigenaer». Hij krijgt zijn toestemming in het Frans.

Zijn tweede aanvraag, later in hetzelfde jaar, is nog sterker. Opnieuw is het een eigen tekening, waarmee gevraagd wordt om zomaar eventjes 6 huizen ineens te bouwen op een hoek in het nieuw kwartier Gaepaert, lot 7-8-9. Het ging de 40-jarige Thomas dus duidelijk voor de wind.

We vonden in het rijksarchief te Beveren nog volgende anekdote: op vrijdag 24 april 1891 moet er bij timmerwerken in Brugge een ongeval gebeurd zijn, waarbij een derde persoon - weduwe Anna Devestel - gewond raakte. Timmermansbaas Thomas Lanssens krijgt op 30 mei 1891 van de Rechtbank van Eerste Aanleg een voorwaardelijke boete van 50 frank voor onvrijwillige verwondingen, en moet een schadevergoeding betalen van 225 frank.

Marie-Therese heeft Thomas nog 30 jaar overleefd. Naast haar steun bij de drukke bezigheden van haar man, slaagde ze er met succes in om 9 kinderen groot te brengen (2 andere zijn jong overleden). Ze is overleden in Paris, 12, rue de l'Avenir. Ze werd er begraven op het kerkhof in de bekende wijk 'Les Lilas'. Er bestaat een foto van haar, in haar keuken-kelder in de Wollestraat te Brugge (3° huis links vanaf de markt), waar later ook de succesrijke zoon Maurice woonde.


Stamboom (genealogie/genealogy/généalogie) Lanssens-Denoo: 24.814 personen (individuals, personnes) d.d. 14 februari 2024 - site: http://lanssens.be