NAMEN-NAMES-NOMS  | HOME  | EMAIL  naar  ( to / à )  |
Paul Lanssens

LANSSENS - DENOO - MEIRE  STAMBOOM
genealogie - genealogy - généalogie
Lanssens - Lansens - Lanssen - Lansen - Lamsens         Denoo - Deno - Denaux         Meire

»»» voor elke aanvulling of probleem: mail naar Paul Lanssens    -    Pour tout complément ou problème: mail à Paul Lanssens «««


Notities bij: Joannes DENOO


JOANNES, DE DERDE STAMVADER VAN ALLE DENOO'S

Van de 9 kinderen van Charles Donou (1ste generatie x Maria Herraets), had alleen Judocus Donoo nakomelingen tot vandaag. Vervolgens van de 5 kinderen van Judocus Donoo (2de generatie x Jacoba Craeye) heeft alleen Joannes Denoo (in zijn derde huwelijk met Mechtildis Vandenberghe) nakomelingen tot vandaag. Charles is dus de eerste, Judocus is de tweede, en Joannes is de derde voorvader van alle Denoo's. Na Joannes is de familie uitgegroeid naar twee takken via zijn zonen Petrus en Eduardus.

Uit de verhalen over de stamvaders Charles en Judocus kunnen we afleiden dat Joannes bemiddeld moet geweest zijn via erfenis. Hij was trouwens geletterd, want hij had een echte geschreven handtekening (niet een getekend symbool, zoals zijn vader), zeer uitzonderlijk voor die tijd. Joannes is overleden als 'Beno': in Zwevezele werden 'Denoo' en 'Benoo' meerdere keren dooreen gebruikt. Joannes was driemaal gehuwd.

Joannes' eerste vrouw, Elisabeth Dewulf, was een meisje uit Brugge. Voor een Zwevezelenaar is dit de indicatie van enige standing. Huwelijksgetuigen waren 2 mannen die niet Dewulf heten: Jacobus Vanhuylken en Stephanus Devriendt. Dat is onvoldoende om haar afkomst te bewijzen: hiervoor zou één van de getuigen haar vader of haar moeder moeten geweest zijn. Ze kan rond 1660 elders geboren zijn en bv. als wees in Brugge beland. Ook haar overlijden omstreeks 1694 is onvindbaar. Op zijn minst kan je zeggen dat Joannes mobiel was voor die tijd. Eerst keerde hij niet terug naar zijn geboortedorp: Catharina, het enige kind uit dit huwelijk, is immers geboren in St-Kruis-Brugge. Aangezien het een dochter is, werd de naam Denoo niet verdergezet.

Uit het tweede huwelijk met Adriana Desloovere zijn zes kinderen geboren in Zwevezele. Ze verhuisden allen naar Brugge (of zijn ze na het overlijden van hun moeder daar geplaatst?). De familienaam van die Brugse tak van de Denoo's was al één generatie later uitgestorven.
Adriana was enige dochter van de rijke Adolphus Desloovere en Maria Demets. In de volkstelling van 1695 te Zwevezele worden slechts 10 op de 148 gezinnen beschreven als begoed, onder hen Adolphus en Maria. De rijkdom was afkomstig van de moeder: Adriana's moeder Maria Demets was weduwe van Egidius Veldens. Ze hertrouwde met Adolphus Desloovere ... die 20 jaar jonger was dan haar: een duidelijk bewijs dat hij trouwde voor haar geld. Niettegenstaande het leeftijdsverschil is Adolphus toch als eerste overleden, en Maria Demets is daarna krankzinnig geworden.
Na het overlijden van Adriana Desloovere in 1706 werd een staat van goed opgemaakt ten voordele van de zes kinderen van Joannes Denoo en Adriana Desloovere. Ook in 1713 (overlijden van Maria Demets) en in 1723 (overlijden van Joannes Denoo) werd een staat van goed opgemaakt. Hieruit blijkt dat de erfenis aanzienlijk was, en ondermeer verscheidene stukken grond binnen de gemeente Zwevezele omvatte.
Trouwens nog dit feit: uit het eerste huwelijk van Maria Demets was er een dochter Joanna Veldens, net als haar moeder ook krankzinnig geworden, en gehuwd met Ludovicus Oosterlynck. Beiden werden respectievelijk in 1736 en 1745 begraven in de kerk: een teken van zéér grote welstand en aanzien.

De derde echtgenote Mechtildis Vandenberghe is voormoeder van alle Denoo's.
Ze was een weduwe uit Lichtervelde, die daar eerder op 30.12.1701 gehuwd was met Marinus Vanmaele (in Lichtervelde heette ze Mecheline-Francoijse Vandenberghe). Ze had er op 30.12.1702 een zoon Jacobus-Guillielmus Vanmaele. In 1707 verschijnt Mechtildis in Zwevezele als bruid van Joannes Denoo. Haar geboorteperiode kennen we door de vermelding '63 jaar oud' in haar overlijdensakte in 1736 (dus geboren rond 1673).
Zoals reeds vermeld was Joannes zeer mobiel voor die tijd, aangezien hij buiten Zwevezele ook vermeld wordt in Brugge. Hij was echter ook actief in Oostende. In de wezerij van Zandvoorde-Oostende vinden we een 'Jan Deno' als voogd van de kinderen van Pieternelle Baerts, overleden 15.11.1680, weduwe van Niclays Devinck. Doordat alle archieven van Oostende vernietigd zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog kunnen we niet dieper zoeken, maar onze Joannes Denoo is de enige naamgenoot uit deze periode die in aanmerking komt voor dit voogdijschap. De doopakten van Oostende zijn vernietigd, maar een kopie van de alfabetische index, die gemaakt werd in de jaren 1880, is wel bewaard. Wanneer we dan zoeken in deze index, valt de puzzel in elkaar. Mechtildis Vandenberghe is geboren in Oostende in 1671 (genoteerd op bladzijde 809, helaas verbrand). In heel de database van de dopen in West-Vlaanderen (1600-1796) is er slechts één enkele Mechtildis Vandenberghe te vinden, en haar geboorteperiode klopt volledig.
Volgens de alfabetische lijst van de parochieregisters (de 'klappers') van Oostende, stonden de dopen van 1671 op de bladzijden 793 tot 815 van het verloren gegane boek. De doop van Mechtildis stond op blz. 809 (17de blz. van 23), dus is ze geboren einde augustus - begin september 1671.
In dit derde huwelijk waren er vijf kinderen, waarvan er twee naamdragers hebben tot vandaag:
- De zoon Petrus-Franciscus Denoo (°13.03.1712) had 20 kinderen en is voorvader van 89% van alle levende Denoo - De Noo - Denowh.
- De zoon Eduardus-Adrianus Denoo (°08.01.1718) had 3 kinderen en is voorvader van 11% van alle levende Denoo.


Stamboom (genealogie/genealogy/généalogie) Lanssens-Denoo: 24.538 personen (individuals, personnes) d.d. 1 augustus 2023 - site: http://lanssens.be