NAMEN-NAMES-NOMS  | HOME  | EMAIL  naar  ( to / à )  |
Paul Lanssens

LANSSENS - DENOO - MEIRE  STAMBOOM
genealogie - genealogy - généalogie
Lanssens - Lansens - Lanssen - Lansen - Lamsens         Denoo - Deno - Denaux         Meire

»»» voor elke aanvulling of probleem: mail naar Paul Lanssens    -    Pour tout complément ou problème: mail à Paul Lanssens «««


Notities bij: Ludovicus Franciscus Josephus LANSSENS


'Louis' woonde enkele jaren bij broer Thomas, en huwde dan in de Boeveriestraat met de schoonzuster. Melanie is dus de zuster van Marie-Therese Labyt, die gehuwd was met Thomas. Uit de akte blijkt dat het huwelijk behalve in Brugge ook afgekondigd werd in Roubaix. Bij het huwelijk van Marie-Therese in 1863 was de vader van beide meisjes nog officieel vermist. In de huwelijksakte van Melanie wordt echter verwezen naar een overlijdensakte overgeschreven einde 1863, waaruit zijn overlijden blijkt in 1850 op Curaçao.

Louis was beeldhouwer in Brugge, en daar kunnen we veel bij fantaseren. In de tweede helft van de jaren 1800 is er in Brugge zeer veel nieuwbouw geweest in neo-klassieke stijl, inclusief de nodige stenen ornamenten.
Hij woonde in de 'Freremineurstraat' (Minderbroederstraat) en in de Witte Leertouwerstraat in Brugge. Hij heeft geen nageslacht want ... alle 6 zijn kinderen bleven ongehuwd.


Stamboom (genealogie/genealogy/généalogie) Lanssens-Denoo: 24.538 personen (individuals, personnes) d.d. 1 augustus 2023 - site: http://lanssens.be