NAMEN-NAMES-NOMS  | HOME  | EMAIL  naar  ( to / à )  |
Paul Lanssens

LANSSENS - DENOO - MEIRE  STAMBOOM
genealogie - genealogy - généalogie
Lanssens - Lansens - Lanssen - Lansen - Lamsens         Denoo - Deno - Denaux         Meire

»»» voor elke aanvulling of probleem: mail naar Paul Lanssens    -    Pour tout complément ou problème: mail à Paul Lanssens «««


Notities bij: Roger Victor Anna MEIRE


Roger Meire is geboren op 10.12.1908 en overleden op 24.02.2012, hij is dus 103 jaar geworden !!

Na zijn huwelijk in 1944 werkte Roger eerst een tijdje in het familiebedrijf van zijn schoonouders, de steenhouwerij Legon, gelegen aan het Fort Lapin in de wijk Sint-Jozef, waarover verder meer. Het koppel ging wonen in Fort Lapin 31. Op 05.03.1951 verhuisden ze naar de Julius en Maurits Sabbestraat 15, op 01.04.1952 namen ze hun intrek in een woonst in de Stijn Streuvelsstraat 12. Roger Meire sloot zijn carrière op 68-jarige (!) leeftijd af als general accountant bij de firma Pemco Glidden (Email Brugge) langs de Pathoekeweg. Sinds 03.03.2003 woonde Roger Meire met zijn 13 jaar jongere vrouw in een voormalig godshuis in de Jeruzalemstraat 57. Zij kregen drie kinderen, Guy, Christine en Philippe. Guy heeft een bekende dochter, namelijk Stéphanie Meire, die in 1993 het kroontje van Miss België mocht passen. (bron: Krant Van West-Vlaanderen editie Brugsch Handelsblad - 02-03-2012)

De vader van Therese Legon, Frederic-Guillaume-Henri Legon (in de omgang 'Frederic-Willem'), was de vennoot van Maurice Lanssens in de steenkapperij, die tot vandaag bekend is als de steenhouwerij Lanssens langs de St-Pieterskaai te Brugge. Frederic wordt inderdaad bij zijn huwelijk met Leonie-Jeanne-Louise Blommaert aangeduid als "steenhouwer". Frederic Legon komt uit een ondernemende familie. Zijn schoonvader was koopman, en zijn broer meester-schilder.

Vóór 1920 was er de «Maatschappij in Gezamentlijke Naam - Lanssens-Legon - Machinale Steenbewerking - Wollestraat 3 - Werkplaatsen: Goëlletstraat», met maatschappelijk adres in de Wollestraat n° 3, vlakbij de Grote Markt van Brugge. Om een idee te krijgen hoe de steenhouwerij uitgebouwd werd, vormt een selectie van de opeenvolgende bouwvergunningen een boeiende leidraad.

De eerste vergunning en meteen de grootste stap wordt gezet in 1920, wanneer "de heeren Lanssens en Legon, Wollestraat 3" de toestemming verkrijgen "tot het bouwen eener machienkamer" op de koer van het huis St-Pieterskaai 56. In die tijd had een bedrijf vaak één enkele motor die een lange as aandreef, meermaals gelagerd, over de lengte van de ganse werkplaats. De as was voorzien van de nodige houten riemschijven. Via riemen werden alle machines van de werkplaats aangedreven door die ene centrale motor. Veel details staan er niet op het bouwplan, maar die configuratie zal het wel geweest zijn. De tekst van de aanvraag van dinsdag 2 maart 1920 luidt: "Gelief de toelating te verlenen tot het inrichten een modern steenhouwerij .... het plaatsen van een gasmotor van 2,5 pk en noodigheden zooals water trekken uit de Ostendsche vaart en rollende brug". Een aanvullende aanvraag komt er nog voor de toegangspoort.
Een belangrijke organisatorische wijziging deed zich voor omstreeks 1926: na onenigheid met Legon stond Maurice Lanssens vanaf dan alleen en zonder partner in de hoofding van de brieven.

Frederic Legon had zijn eigen steenkapperij in Fort Lapin 45 te Brugge, tot hij onteigend werd voor de aanleg van de ring rond Brugge. Daarop is hij verhuisd naar Sint-Kruis. Hij werd weduwnaar op 17.10.1954 (schoonzoon Roger Meire deed de aangifte) en overleed in Sint-Kruis op 14.04.1968.


Stamboom (genealogie/genealogy/généalogie) Lanssens-Denoo: 24.538 personen (individuals, personnes) d.d. 1 augustus 2023 - site: http://lanssens.be