NAMEN-NAMES-NOMS  | HOME  | EMAIL  naar  ( to / à )  |
Paul Lanssens

LANSSENS - DENOO - MEIRE  STAMBOOM
genealogie - genealogy - généalogie
Lanssens - Lansens - Lanssen - Lansen - Lamsens         Denoo - Deno - Denaux         Meire

»»» voor elke aanvulling of probleem: mail naar Paul Lanssens    -    Pour tout complément ou problème: mail à Paul Lanssens «««


Notities bij: Bertha Louisa Sibylle [VAN OYE]


Raphaël Rubbrecht studeerde van 1886 tot 1891 Latijnse aan het college van Ieper waar hij ieder jaar eindigde als primus. In 1891 - na de 'poësis' en dus een jaar te vroeg - vertrok hij naar de universiteit van Luik, waar hij 1897 op schitterende wijze afstudeerde als geneesheer. Hij ondernam studiereizen naar Zürich, Parijs, Wenen en Londen en stond van 1899 tot 1939 aan het hoofd van de Oogheelkundige dienst van het Sint-Janshospitaal in Brugge (bron: Geschiedenis van de Latijnsche Schoole te Veurne, 1952). Zijn privépraktijk als oogarts was in de Molenmeers 9, grenzend aan de St-Annarei, te Brugge. Hij was even voorzitter van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Geneeskunde van België (let op de beide termen 'Vlaamse' en 'België' - zijn bekende aangetrouwde oom Eugeen Van Oye was anti-Belgisch). Hij was ook stichter en directeur van de verpleegsterschool, en publiceerde talrijke wetenschappelijke artikels. Hij ontving de eretekens van Officier in de Leopoldsorde en van Commandeur in de Kroonorde (bron: Marc Rubbrecht).

In de familie van Raphael Rubbrecht vinden we in de eerste plaats zijn oudere broer Oswald Rubbrecht (°Roesbrugge-Haringe 14.08.1872 +Gent 23.12.1941). Ook hij was ieder jaar primus aan het college van Veurne. Tijdens zijn middelbare studies verwierf hij 'terloops' ook het diploma van landmeter om zijn vader te kunnen helpen. Als voorbeeld voor Raphaël studeerde hij geneeskunde in Luik, en ondernam studiereizen naar Genève en Londen. Eerst was hij practicus in Brugge. Tijdens de Eerste Wereldoorlog was hij bewonderenswaardige geneesheer in de ambulance «L'Océan» te De Panne. Hij werd hoogleraar tandheelkunde aan de Universiteit Gen en verwierf grote bekendheid met vele wetenschappelijke publicaties van hoog niveau. In Roesbrugge-Haringe, deelgemeente van Poperinge, is er een Professor Rubbrechtstraat, naar hem genoemd (bron: Geschiedenis van de Latijnsche Schoole te Veurne, 1952).

Naast zijn oudere broer Oswald, had Raphaël ook een jongere broer Alphonse Rubbrecht, die een succesvol tandarts was te Brussel, en die zijn kabinet sloot om fabrikant te worden van valse tanden. Het bedrijf heette Medicopharma. De oprichtingsakte werd opgesteld door het notariaat Vertrynghe te Gent. Het vroegere huis van Alphonse is nu een Brico in Woluwe. De uitbater vond duizenden valse tanden achter in de tuin (een mislukte productie?). Alphonse's zoon Leopold volgde hem later op in de zaak, terwijl zijn andere zoon Fernand tandarts werd in Gent (bron: Marc Rubbrecht).

Bertha Van Oye was enig kind van Gustave en zijn Duitse vrouw Catharina Schmitz.

Na zijn pensioen gingen Raphaël Rubbrecht en Bertha Van Oye wonen in de Stijn Streuvelsstraat 66, in de buurt van de molens bij de Kruispoort te Brugge. De familie was bevriend met de bekende kunstschilder Joe English. Een portret van Bertha geschilderd door Joe English is nog in het bezit van de kleinzoon Marc Rubbrecht. Bertha liet haar familienaam schrijven zoals in Nederland met kleine v (van Oye), maar in haar geboorteakte zien we dat het toch met een hoofdletter 'V' was. Ook Raphaël werd vereeuwigd door Joe English.

Naast Joe English, waren Raphaël Rubbrecht en Bertha Van Oye ook bevriend met Prudence Lansens, dochter van de bekende Koekelaarse schrijver Pieter Lansens. Pieter Lansens heeft in 1848 zijn portret laten schilderen door de Brugse schilder en lithograaf Josephus-Gislenus Canneel, verre familie (9° graad) van zijn leeftijdsgenoot, de zeer bekende Gentse schilder Theodore-Joseph Canneel. Prudence Lansens bezat het schilderij van haar vader. Aangezien ze geen nakomelingen had (ze bleef ongehuwde schooljuffrouw) heeft ze het schilderij in haar testament nagelaten aan Bertha (of ze heeft het geschonken vóór haar overlijden op 29.09.1923). Op die manier is het vanuit Koekelare terechtgekomen in de Stijn Streuvelsstraat te Brugge. Het schilderij is in de familie Rubbrecht gebleven bij de zoon Jan Rubbrecht, en het is met hem mee verhuisd van Brugge naar de Celestijnenstraat 66 te Heverlee, toen hij daar rechter werd, en professor aan de rechtsfaculteit van de universiteit. Na het overlijden van Jan's weduwe is het overgegaan naar de kleinzoon Marc Rubbrecht die in Heverlee woont.


Stamboom (genealogie/genealogy/généalogie) Lanssens-Denoo: 24.488 personen (individuals, personnes) d.d. 1 januari 2023 - site: http://lanssens.be