NAMEN-NAMES-NOMS  | HOME  | EMAIL  naar  ( to / à )  |
Paul Lanssens

LANSSENS - DENOO - MEIRE  STAMBOOM
genealogie - genealogy - généalogie
Lanssens - Lansens - Lanssen - Lansen - Lamsens         Denoo - Deno - Denaux         Meire

»»» voor elke aanvulling of probleem: mail naar Paul Lanssens    -    Pour tout complément ou problème: mail à Paul Lanssens «««


Notities bij: Adele Julie Natalie LOBY


Quentin was zoon van Pierre-Philibert Pilet (°ca. 1790 +Moere[?] 09.09.1850[?]) en Romaine-Josephine Honvault (+Bulskamp - nog te zoeken), landbouwers die in 1823 in Vieille Église woonden, en die op 16.09.1852 een akte van nalatenschap hebben bij notaris Hippolyte Massart in Dunkerque (overgeschreven in het kantoor van hypotheekbewaring te Veurne op 05.10.1852, boek 313, n°21).
Adele was dochter van Henri-Ignace Loby (°~1787) en Marie-Jeanne Février (°~1795) die in 1865 rentenierden in het Franse Ghyvelde.

Adele en Quintin hebben een huwelijkscontract bij notaris Louis-Joseph Cuvelier in Veurne d.d. 01.08.1849. Ze zijn echter niet gehuwd in West-Vlaanderen (inventaris Westhoek nog niet compleet), noch in Petite Synthe, Vieille Église, Dunkerque of Arras, dus het moet in de Westhoek geweest zijn of in een andere Franse gemeente.

Adele is hertrouwd met de 16 jaar jongere landbouwer Benedictus Dejonghe (°Wulveringem 08.03.1841 xWulveringem 19.07.1865 +Veurne 03.04.1875). Er was een huwcontract bij notaris Decae in Veurne d.d. 22.06.1865. In 1870 (huwelijk van Adele's dochter) waren ze nog landbouwers in Wulveringem. Daarna zijn zij en Benedictus naar Veurne getrokken om verder te boeren in de wijk 's Heerwillemskapelle. Benedictus is daar overleden op amper 34-jarige leeftijd. Adele is 67 jaar geworden, dus na haar tweede huwelijk nog bijna 18 jaar weduwe.

Van beide huwelijken is er een akte van nalatenschap in het RA Brugge:
- Loby Adèle wwe van Quentin Pilet - notaris Decae 16.06.1864 - Depot Heyvaert 2001 n° 56
- Loby Adèle wwe van Benoit De Jonghe - notaris Decae 14.06.1875 - Depot Heyvaert 2001 n° 78


Stamboom (genealogie/genealogy/généalogie) Lanssens-Denoo: 24.538 personen (individuals, personnes) d.d. 1 augustus 2023 - site: http://lanssens.be