NAMEN-NAMES-NOMS  | HOME  | EMAIL  naar  ( to / à )  |
Paul Lanssens

LANSSENS - DENOO - MEIRE  STAMBOOM
genealogie - genealogy - généalogie
Lanssens - Lansens - Lanssen - Lansen - Lamsens         Denoo - Deno - Denaux         Meire

»»» voor elke aanvulling of probleem: mail naar Paul Lanssens    -    Pour tout complément ou problème: mail à Paul Lanssens «««


Notities bij: Joannes Benedictus REUBRECHT


Uit zijn overlijdensakte weten we dat Joannes-Benedictus geboren is omstreeks 1714 en dat zijn vader Mauritius heette.

Volgens de huwelijksakte van de zoon Joannes-Franciscus Rubbrecht in 1801, is Maria-Magdalena Vandamme overleden in Leisele. In Leisele vinden we in parochieregisters en burgerlijke stand slechts één overlijdensakte van een Vandamme die in aanmerking kan komen, nl. op 04.05.1794. Het is de overlijdensakte van 'Helena' Vandamme, 73 jaar (dus geboren ca. 1728), afkomstig uit Killem (Frans-Vlaanderen), ouders niet gekend, weduwe van Joannes 'Libbrecht' uit Méteren (Frans-Vlaanderen). Ze geeft ons fantastische info over de afkomst van beide partners... maar de namen stemmen niet volledig overeen:
- van de overledene klopt wel de familienaam (Vandamme), maar niet de voornaam, maar ze lijkt er wat op (Helena <=> Maria-Magdalena).
- van haar partner klopt wel de voornaam (Joannes), maar niet de familienaam, maar ze lijkt er wat op (Libbrecht <=> Rubbrecht)

In 1794 was Joannes-Benedictus Reubrecht al 20 jaar overleden in een andere gemeente (Izenberge). Het is zeer goed mogelijk dat de pastoor van Leisele een verwarring maakte tussen Reubrecht en Libbrecht.
Uiteindelijk krijgen we uitsluitsel via de overlijdensakte van de zoon Joannes-Franciscus Rubbrecht in 1828 in Beveren-IJzer. Daarin staat dat Joannes-Franciscus zoon is van Joannes Rubbrecht & Maria Vandamme, beiden geboren in Méteren en beiden overleden in Izenberge. Weliswaar is dat onnauwkeurig, want het is alleen geldig voor Joannes-Benedictus, maar de verwijzing naar Méteren is duidelijk.

Helaas zijn de parochieregisters van Méteren slechts bewaard vanaf 1737, en deze van Killem vanaf 1750. Hun geboorte en afkomst hebben we dus niet gevonden.

Toch is er nog een indicatie over de schrijfwijze, nl. de oudste akten van Méteren, dat zijn de huwelijksakten vanaf 1738. Daarin komt de naam 'Rubbrecht' niet voor, wel vaak de naam 'Reubrecht'. Daarmee weten we dat 'Reubrecht' de oorspronkelijke naam was. Dit wordt nog bevestigd, doordat de zoon Joannes-Franciscus - weliswaar geboren als 'Rubbrecht' - tijdens zijn leven altijd 'Reubrecht' genoemd werd.


Stamboom (genealogie/genealogy/généalogie) Lanssens-Denoo: 24.538 personen (individuals, personnes) d.d. 1 augustus 2023 - site: http://lanssens.be