NAMEN-NAMES-NOMS  | HOME  | EMAIL  naar  ( to / à )  |
Paul Lanssens

LANSSENS - DENOO - MEIRE  STAMBOOM
genealogie - genealogy - généalogie
Lanssens - Lansens - Lanssen - Lansen - Lamsens         Denoo - Deno - Denaux         Meire

»»» voor elke aanvulling of probleem: mail naar Paul Lanssens    -    Pour tout complément ou problème: mail à Paul Lanssens «««


Notities bij: Eduardus Adrianus DENOO


Eduardus is de voorvader van 11% van alle levende Denoo's. De voorvader van de overige 89% is zijn oudere broer Petrus.

Barbara-Theresia was sinds 6,5 maanden weduwe van Laurentius Joye (°Zwevezele 10.05.1715 xZwev. 17.08.1746 +Zwev. 15.07.1757). Ze had 4 kinderen:
- Godeleva-Anna Joije, °Zwevezele 06.07.1747
- Maria-Anna Joije, °Zwevezele 04.10.1749
- Emmanuel-Franciscus Joije, °Zwevezele 16.06.1752
- Petrus-Joseph Joije, °Zwevezele 02.04.1755

Eduardus Denoo was een tijdlang schepen van Zwevezele. Vóór zijn huwelijk en lang vóór zijn schepenambt, was Eduardus schaapherder bij Gillis van Couter, zoon van Pieter van Couter, de burgemeester van Zwevezele. De burgemeester zelf, had een andere schaapherder in dienst, genaamd Frans Sap. Beiden waren misschien goed voor hun schapen, maar zeker niet voor elkaar. In zijn boek 'Zwevezele' op blz. 490, brengt André Vandewiele het verhaal van hun bloedige ruzie, dat hij vond tussen de processen voor de Raad van Vlaanderen (Scabinalen suppl. n° 87, f° 26 v°, rijksarchief Kortrijk).

Frans Sap heeft op vrijdag 20 januari 1747 Eduard Denoo neergeslagen met een schop. Die heeft verwondingen opgelopen aan hoofd, hand en knie, zijn andere knie was ontwricht, en verder had hij een blauw oog en veel bloedverlies. Aan chirurgijn Joseph Lammertyn moesten dokterskosten betaald worden voor een bedrag van 5 pond, 3 schellingen en 9 deniers. Eduard moest 7 weken in bed blijven, en in die periode heeft hij 2 pond en 4 schellingen moeten betalen aan Lodewijck Fonteyne als plaatsvervangende schaapherder.
Voor wie houdt van onze oude sappige taal, volgt hier de letterlijke tekst:
«... onder zweeren ende vloecken heeft Frans Sap geagresseert den suppliant (= Eduard Denoo) ... ende gheslaghen met sijnen stockschippe ofte mackstock soo danighlick dat den suppliant daer over als doodt ter aerden heeft gheleghen mitsgaeders behouden eene contusie in t' hooft, een blauwe ooghe ende solutie op d'handt, mitsgaeders inde knye gheforceert is gheworden, boven eene dislocatie vanden andere knye, ende daerdoor veel bloedt heeft ghestoot, alles breeder vermelt bij attestatie vande vrijmeester chirurgin Joseph Lammertijn ... welcken daerover pretendeert tot 5 pond 3 schellinghen 9 deniers groot. Ghedeurende welcken tijdt den suppliant heeft moeten te bedde ligghen ende sigh andersints in huijs houden sonder sijne schaepen t' hebben connen wachten ende daertoe heeft moeten employeren eenen anderen schaepere den tijdt van 7 weecken, bedraeghende al hetselve volgens quitantie van Lodewijck Fonteyne ... de somme van 2 pond 4 schellingen groot.»


Stamboom (genealogie/genealogy/généalogie) Lanssens-Denoo: 24.538 personen (individuals, personnes) d.d. 1 augustus 2023 - site: http://lanssens.be