NAMEN-NAMES-NOMS  | HOME  | EMAIL  naar  ( to / à )  |
Paul Lanssens

LANSSENS - DENOO - MEIRE  STAMBOOM
genealogie - genealogy - généalogie
Lanssens - Lansens - Lanssen - Lansen - Lamsens         Denoo - Deno - Denaux         Meire

»»» voor elke aanvulling of probleem: mail naar Paul Lanssens    -    Pour tout complément ou problème: mail à Paul Lanssens «««


Notities bij: Emmanuel DENOO


Emmanuel en Barbara waren welgesteld, en lieten daarom op 16.09.1813 (Franse tijd) een huwelijkscontract opmaken bij notaris ('Notaire Imperial' = Keizerlijke Notaris) Louis Vuylsteke te Wingene. Onder dit contract staat Barbara's handtekening, maar niet die van Emmanuel, met als reden dat hij niet kon schrijven. Barbara is geboren als Van Haelemeesch (zonder r) en ze ondertekende correct, maar de notaris schreef Van Haelemeersch (mét r). Opmerking: Barbara's vader Franciscus Van Almeesch was al 2x weduwnaar geweest, dus Joanna-Maria De Nolf was zijn derde vrouw.

In 1829 (Nederlandse tijd) kocht Emmanuel via dezelfde notaris Vuylsteke (intussen geëvolueerd naar 'Koninklijke Notaris') een woning en grond voor respectievelijk 800 en 300 gulden. Onder deze akte staat wél zijn handtekening. Ze is echter letter per letter geschreven, met een mislukte 'e'. Waarschijnlijk had Emmanuel geoefend om deze letters te kunnen zetten, maar was hij voor de rest nog altijd ongeletterd.
In datzelfde jaar 1829 kocht Emmanuel de successie op van zijn halfbroers Augustin en Pierre. Uit de twee huwelijken van de vader Guillielmus Denoo waren er vijf overlevende kinderen. Toen Guillielmus in 1809 overleed, hadden die elk 1/5 geërfd. Daarna bleven ze in onverdeeldheid tot in 1829. Elk vijfde deel bedroeg 257 gulden en 14 cent.

Bij zijn overlijden op 48-jarige leeftijd wordt Emmanuel omschreven als 'rentenier'. Hij woonde in de 'Bruggestraete', wijk Veld. Op dat ogenblik was hij al 6 jaar lid van het Armenbestuur van Zwevezele. Op 22 oktober 1856 schonk zijn weduwe aan de gemeente een bedrag van 2.000 F, voldoende voor de bouw van een schuur en stallingen horende bij de pastorie van Zwevezele. (bron: Vandewiele, deel 2, blz. 167, 188, 219, 267 & 271).


Stamboom (genealogie/genealogy/généalogie) Lanssens-Denoo: 24.814 personen (individuals, personnes) d.d. 14 februari 2024 - site: http://lanssens.be