NAMEN-NAMES-NOMS  | HOME  | EMAIL  naar  ( to / à )  |
Paul Lanssens

LANSSENS - DENOO - MEIRE  STAMBOOM
genealogie - genealogy - généalogie
Lanssens - Lansens - Lanssen - Lansen - Lamsens         Denoo - Deno - Denaux         Meire

»»» voor elke aanvulling of probleem: mail naar Paul Lanssens    -    Pour tout complément ou problème: mail à Paul Lanssens «««


Notities bij: Magdaleene LAMPSINS


De dochter Fransyne kreeg in 1575 na het overlijden van haar moeder een voogd, dus ze was toen nog geen 25 jaar. Die voogd was Pieter Lampsins. Er waren diverse eigendommen.

Bron: RAB, heerlijkheid Oedelem nr. 424 f. 21 Akte ca. 1575
Adriaen Immesuene en Jaecques Kervyn (doorschrapt en er boven geschreven Pieter Lampsins),
Hemlieden hier advonerende te rechte
Zwoeren voochden van Fransyne de dochter van
Lambrecht Wittync by Magdaleene Lampsins
Ende heeft in catheylen de morte matris
de somme van LXXII p. grooten ende in erfve
dhelft van XXII gemeten 1 lyne 50 roeden
ligghende in diversche prochien ende steden
ende vande grootheere materneel Lambrecht
Lampsins XLI p. V schellinghen groote rustende onder
den vader … Margriete weduwe Vincent Wittynck


Stamboom (genealogie/genealogy/généalogie) Lanssens-Denoo: 24.509 personen (individuals, personnes) d.d. 1 maart 2023 - site: http://lanssens.be