NAMEN-NAMES-NOMS  | HOME  | EMAIL  naar  ( to / à )  |
Paul Lanssens

LANSSENS - DENOO - MEIRE  STAMBOOM
genealogie - genealogy - généalogie
Lanssens - Lansens - Lanssen - Lansen - Lamsens         Denoo - Deno - Denaux         Meire

»»» voor elke aanvulling of probleem: mail naar Paul Lanssens    -    Pour tout complément ou problème: mail à Paul Lanssens «««


Notities bij: Christiaen LAMPSINS


Christiaen kan in Sijsele, Oostkamp (Erkegem) of Jabbeke gewoond hebben, want de wezerijakten vermelden daar eigendommen.
Bron: wezenakten heerlijkheid Sijsele nr. 213 f. 74, aktedatum 8.10.1558

Pieter Lamssins en Lucas Buuck voogden van Aernoudtken, Hanneken en Jacquemijnken fii Christiaen Lamssins (+) x Masyne fa Lauwers Buuck, zijn eerste vrouw.
Hij bezat de helft van 10 lijnen land, gemeen de erfgenamen van Pieter Lamssins, te Oostkamp (heerlijkheid Erckeghem). De wezen erfden ook bij het overlijden van hun halve broer Lauken in het zelfde jaar (moet uit een vorig huwelijk zijn van de moeder). Bovenaan de akte staat: int noorden. Dat beduidt dat hij ergens in het Brugse Vrije moet gewoond hebben.

In 1572 erfden de wezen bij het overlijden van Tanneken, de weduwe van Pieter Lampsins, hun grootmoeder; 10 lijnen land in een hofstede van 50 gemeten te Oostkamp (heerlijkheid Erckeghem). Hun moeder was hertrouwd met Jan Scoutteeten jr.

De wezen verkregen nog geld van de verkoop van bomen te Jabbeke (was dit de woonplaats van Christiaen Lampsins?)


Stamboom (genealogie/genealogy/généalogie) Lanssens-Denoo: 24.851 personen (individuals, personnes) d.d. 7 mei 2024 - site: http://lanssens.be