NAMEN-NAMES-NOMS  | HOME  | EMAIL  naar  ( to / à )  |
Paul Lanssens

LANSSENS - DENOO - MEIRE  STAMBOOM
genealogie - genealogy - généalogie
Lanssens - Lansens - Lanssen - Lansen - Lamsens         Denoo - Deno - Denaux         Meire

»»» voor elke aanvulling of probleem: mail naar Paul Lanssens    -    Pour tout complément ou problème: mail à Paul Lanssens «««


Notities bij: Virginie Theresia LANSSENS


Verhuisd van Oostkamp naar Brugge, Pottenmaeckerstraat op 13.10.1860, dan gehuwd en in Roeselare gaan wonen.

Clemens was al weduwnaar uit een eerste huwelijk met Sophia Kint (°Snaaskerke 19.10.1817 xRoeselare 08.07.1852 +Roeselare 09.05.1862). Uit dit huwelijk had hij drie kinderen: Alphonsius (°1853), Edmondus (°1855) en Maria (°1858) De Baene. Beide zonen werden later ook tapissier.

Samen met Virginie had Clemens nog een dochter Clementina-Maria-Virginia De Baene (°Roeselare 26.04.1871 +Roeselare 04.06.1934).
Ze huwde op 22.02.1898 in Roeselare met de meestergast Alphonsus Malfait (°Roeselare 11.04.1871 +Roeselare 06.04.1944). Weduwe en moeder Virginie Lanssens was niet akkoord met dit huwelijk, maar ze kon het niet beletten omdat Clementina meerderjarig was. Conform de wet ontving Virginie ter kennisgeving een 'eerbiedige akte' van notaris Edmond Wyffels te Roeselare. Erg verstandig is het natuurlijk niet, om ruzie te maken met je enige dochter omwille van een feit dat je toch niet kan tegenhouden. Trouwens, de bruidegom had een mooie positie, of was het voor de moeder toch onvoldoende?? Of was Virginie zo egoïstisch dat ze haar dochter bleef opeisen voor haarzelf??

In 1877 overlijdt Clemens op 54-jarige leeftijd in de Noordstraat. Als beroep vermeldt de overlijdensakte: 'zonder bedrijf'. Er moeten dus problemen geweest zijn, of was hij intussen al rentenier?
Virginie wordt opnieuw even in de bevolkingsregisters van Brugge gevonden, waar ze op 15.11.1878 vertrekt.


Stamboom (genealogie/genealogy/généalogie) Lanssens-Denoo: 24.814 personen (individuals, personnes) d.d. 14 februari 2024 - site: http://lanssens.be