NAMEN-NAMES-NOMS  | HOME  | EMAIL  naar  ( to / à )  |
Paul Lanssens

LANSSENS - DENOO - MEIRE  STAMBOOM
genealogie - genealogy - généalogie
Lanssens - Lansens - Lanssen - Lansen - Lamsens         Denoo - Deno - Denaux         Meire

»»» voor elke aanvulling of probleem: mail naar Paul Lanssens    -    Pour tout complément ou problème: mail à Paul Lanssens «««


Notities bij: Jacobus ('Jacques') [VAN ULENBROUCK]


DE AFKOMST VAN JACOBUS VAN ULENBROUCK

Om de afkomst van Jacobus Van Ulenbrouck en Joanna Speghels te kennen analyseren we al hun huwelijksgetuigen, peters en meters.
- Verlovingsgetuigen 1° huwelijk: Petrus Clarbout (stiefvader van Jacobus) & Joannes Vanbrabant
- Huwelijksgetuigen 1° huwelijk : Petrus Clarbout (stiefvader van Jacobus) & Geogius Vandesande (koster)
- Verlovingsgetuigen 2° huwelijk: Petrus Clarbout (stiefvader van Jacobus) & Jacobus Vandesande (koster)
- Huwelijksgetuigen 2° huwelijk : Petrus Clarbout (stiefvader van Jacobus) & Jacobus Vandesande (koster)
- Peter en meter van het eerste kind: Petrus Clarbout (stiefvader van Jacobus) & Joanna Vandenbussche (moeder van Joanna)
- Peter en meter van het tweede kind: Judocus Van Ulenbroucq filius Judoci (broer van Jacobus) & Cornelia Spieghels (zus)
- Peter en meter van het derde kind: Joannes Spieghels (broer) & Judoca Van Ulenbroucq (broer)
- Peter en meter van het vierde kind: Philippus Spieghels (vader of broer) & Joanna [Storme] uxor Petrus Clarbout (moeder van Jacobus)
- Peter en meter van het vijfde kind: Lambertus Spieghele (broer) & Judoca Vandenbussche uxor Jacobus Dejonckheere
- Peter en meter van het zesde kind: Judocus Vandenbussche & Elisabeth Beyts uxor Joannes Vansteenkiste

Zo kennen we de afkomst van Jacobus en van Joanna. Er was immers een probleempje: op 03.03.1676 overleed in Pittem een Jacobus Van Uylenbroek, kind van Jacobus. Die kunnen we niet thuiswijzen. Dit overlijden staat achteraf bijgekrabbeld tussen twee eerder geschreven lijnen. Alles wijst er op dat de pastoor in zijn krabbels achteraf een klassieke fout gemaakt heeft, nl. een verwarring tussen Jacobus en Judocus. Indien de overledene niet Jacobus is, maar Judocus, dan klopt alles perfect.

Onze Jacobus is hertrouwd met Maria Boone (afkomst onbekend - er is teveel keuze - overleden in 1684 als 'Bonen' - in de alfabetische index staat 'Baert'). In dit tweede huwelijk waren nog twee kinderen en de peter van het eerste was Joannes Vansteenkiste. Aangezien die ook vermeld wordt in het eerste huwelijk bij het zesde kind, is het verband compleet. Jacobus' jongere zus Jacoba, huwde met Joannes Speghels, broer van Joanna. In die huwelijksakte staat dat hun vader Philippus Speghels was, dus bewijzen in overvloed.

In de fiches van Valère Arickx over Pittem lezen we dat Jacques Vanheulenbrouck in 1657-1658 aangesteld werd als 'Schoteldraegher van 't Rossen Cransken' (de Rozenkrans) en dat hij in 1661 kapelmeester was van de Confrerie van de H. Rozenkrans. 'Onze-Lieve-Vrouw van de Heilige Rozenkrans' is een titel van Maria, moeder van Jezus, die het belang benadrukt om de Rozenkrans te bidden. Een 'rozenkrans' of 'paternoster' is een gebedssnoer, dat bestaat uit 5 grote en 50 kleine kralen. Bij een grote kraal wordt het Onzevader gelezen en bij een kleine kraal het Weesgegroet. Bij het rozenkransgebed wordt de paternoster driemaal doorlopen, dat zijn dus 15 Onzevaders en 150 Weesgegroeten. De Onze-Lieve-Vrouw van de Heilige Rozenkrans is een patroonheilige van verschillende plaatsen over heel de wereld en Maria del Rosario is een veelvoorkomende Spaanse naam voor vrouwen. Rosario is ook een Italiaanse, mannelijke voornaam. (bron: Wikipedia)


FERDINAND VERBIEST: DORPSGENOOT VAN JACOBUS VAN ULENBROUCK

De wereldvermaarde jezuïet Ferdinand Verbiest werd geboren in Pittem op 9 oktober 1623. Hij was dus 10 jaar ouder dan Jacobus Van Ulenbrouck. Hun beide doopakten staan in hetzelfde kerkboek (1622-1645). Ferdinand Verbiest was een zoon van de toenmalige baljuw van Pittem, meester Joos Verbiest, die gestudeerd had aan de universiteit van Douai, en die ook baljuw was in diverse omliggende heerlijkheden.
Ferdinand Verbiest was als knaap leerling in het dorpsschooltje van Pittem, waar de kapelaan de functie van onderwijzer vervulde. Vanaf 1635 ging Ferdinand studeren in Brugge, vanaf 1636 in Kortrijk, vanaf 1641 in Leuven, en vanaf 1652 in Rome. Beide families in het kleine Pittem moeten elkaar duidelijk gekend hebben.

Ferdinand Verbiest werd in 1658, na een reeks toevalligheden en na een bewogen zeereis, missionaris in China. Hij gaf zichzelf een Chinese naam 'Nan Hwai-zjen', Nand de goedhartige. Zijn intellect viel onmiddellijk op, en twee jaar later werkte hij onder keizerlijke bescherming, in het observatorium van Peking. Zijn positie wekte jaloersheid op, en via intriges belandde hij in 1665 samen met andere jezuïeten, in de gevangenis. Vanuit de gevangenis kon Ferdinand echter exact een zonsverduistering voorspellen, zodat de rechters begonnen te twijfelen. Uiteindelijk werd hij na 7 maanden vrijgelaten. Vanaf dan groeide Verbiest uit tot een vertrouweling van de nieuwe jonge keizer. Hij werd hoofd van het bureau voor wiskunde, verbeterde de kalender, tekende landkaarten, installeerde nieuwe astronomische instrumenten, liet lichte kanonnen bouwen voor de keizer, en ontwierp een 'stoomwagentje' ... de voorloper van de auto!!! Voor dit alles benoemde de keizer hem tot mandarijn. Intussen bleef Ferdinand Verbiest steeds missionaris. Hij schreef diverse godsdienstige werkjes, maar tegelijk werd de faam van zijn missionering in het thuisland belaagd door concurrerende kloosterordes en door het oprukkende calvinisme, zodat hij in meerdere brieven aan de paus zijn aanpak moest verdedigen.

In 1687 deed Verbiest een zware val van zijn paard, en een jaar later overleed hij aan de gevolgen. De keizer van China bouwde voor hem een praalgraf en kende hem bij Keizerlijk decreet de postume titel toe: "Geleerd en Actief". In zijn geboortedorp Pittem heeft hij een standbeeld.


Stamboom (genealogie/genealogy/généalogie) Lanssens-Denoo: 24.509 personen (individuals, personnes) d.d. 1 maart 2023 - site: http://lanssens.be