NAMEN-NAMES-NOMS  | HOME  | EMAIL  naar  ( to / à )  |
Paul Lanssens

LANSSENS - DENOO - MEIRE  STAMBOOM
genealogie - genealogy - généalogie
Lanssens - Lansens - Lanssen - Lansen - Lamsens         Denoo - Deno - Denaux         Meire

»»» voor elke aanvulling of probleem: mail naar Paul Lanssens    -    Pour tout complément ou problème: mail à Paul Lanssens «««


Notities bij: Judocus-('Joos') [VAN HULENBROUCK]


Judocus ('Joos') vinden we terug in de fiches van Valère Arickx, producer-journalist bij BRT Omroep West-Vlaanderen, mede-oprichter van Familiekunde Vlaanderen, dé grote historische specialist van Pittem en Egem, overleden in 2001. De fiches worden bewaard bij Familiekunde in Tielt. In twee van die fiches vinden we onze Joos Van Heulenbrouck die op 11.12.1640 een jaarrente (hypotheek) neemt op zijn huis in Pittem. Hij wordt vermeld als 'Joos, zoon van Maerten'. Op die manier kennen we zijn afkomst, want in die periode is er in Pittem slechts één passende Joos en één passende Maerten.

Judocus huwde in 1617 te Pittem als 'Joos Van Hulenbrouck' met Joanna Storme ('Janneken Storme'). De precieze huwelijksdatum kennen we niet, omdat het gaat om een kladschriftje van de pastoor, waarin hij chronologisch alle verlovingen noteerde. De datum van woensdag 02.08.1617 is dus hun verlovingsdatum. Meestal werd het huwelijk voltrokken ca. 3 weken na de verloving: er moeten immers 3 zondagen tussen zitten om de drie "afroepingen" (huwelijksaankondigingen vanaf de preekstoel) te kunnen doen. De derde afroeping was dus op zondag 20.08.1617 en in de week daarop zijn ze getrouwd.
Het huwelijksjaar laat ons toe om een schatting te maken van het geboortejaar van Joos. Een typische huwelijksleeftijd in die tijd was 25 jaar, de leeftijd van meerderjarigheid. Zo springen we over de uiterst moeilijke grens van 1600, en berekenen voor Joos een geboortejaar omstreeks 1592.
___________________________

Kennen we de afkomst van Joanna Storme ??
De peter van hun oudste kind (Joannes Van Ulenbrouc) was Joannes Storme. Normaal gezien is dit ofwel de vader, ofwel een broer van Joanna. We hebben echter niet verder gezocht. Vijf maanden na het overlijden van Judocus is Joanna Storme op 13.02.1648 in Pittem hertrouwd met Petrus Clarbout die haar overleefd heeft (+Pittem 31.07.1679).


Stamboom (genealogie/genealogy/généalogie) Lanssens-Denoo: 23.589 personen (individuals, personnes) dd. 24 maart 2019 - site: http://lanssens.be