NAMEN-NAMES-NOMS  | HOME  | EMAIL  naar  ( to / à )  |
Paul Lanssens

LANSSENS - DENOO - MEIRE  STAMBOOM
genealogie - genealogy - généalogie
Lanssens - Lansens - Lanssen - Lansen - Lamsens         Denoo - Deno - Denaux         Meire

»»» voor elke aanvulling of probleem: mail naar Paul Lanssens    -    Pour tout complément ou problème: mail à Paul Lanssens «««


Notities bij: Cyrille Eduard HOSTE


Gesproten uit een groot landbouwersgezin kwam een jonge "Meester Hoste" zich vestigen in Ruddervoorde. Bijna 60 jaar lang is hij op zijn dorp "Meester Hoste" gebleven. Honderden leerlingen heeft hij in zijn 4de leerjaar niet alleen onderwezen, maar ook bijtijds een strenge en verdiende straf toebedeeld. Veel oud-leerlingen herinnerden zich dat ze een of andere straf van hem, dik verdienden.

Niet alleen in het onderwijs was Meester Hoste een voorbeeld. Bij de kerkelijke erediensten was hij de stichter van het parochiaal zangkoor. Tot in zijn levensavond kon hij aandachtig luisteren en meezingen met de mooie Latijnse misgezangen. Zijn verering voor O.L.Vrouw en de H. Theresia was uitzonderlijk. 's Morgens vroeg of 's a­vonds laat trok hij stiI en vroom - bijna onopgemerkt - met de eerste voorjaarsbloemen uit eigen tuin naar de kerk voor een kort bezoek.
Meester Hoste was ook stichter en bezieler van de bond van de gepensioneerden, en in het verenigingsleven was "de Meester" een vertrouwde dorpsfiguur. Een kaartje of een babbeltje in zijn stamcafé's, zijn wekelijkse vrienden-kaartavonden en zijn wekelijkse voet­balmatch: dat was zijn lang leven.

Maar ook thuis in de Vlamingstraat werd hij als een Meester verzorgd en bemind. Zijn echtgenote heeft hem door de jaren heen bijgestaan en als het ware vertroeteld. Zelfs tijdens zijn harde laatste levensdagen is zij trouw en sterk aan zijn zijde gebleven. Zijn kinderen, kleinkinderen en achterklein­kinderen waren zijn trots en zijn vreugde.


Stamboom (genealogie/genealogy/généalogie) Lanssens-Denoo: 24.851 personen (individuals, personnes) d.d. 7 mei 2024 - site: http://lanssens.be