NAMEN-NAMES-NOMS  | HOME  | EMAIL  naar  ( to / à )  |
Paul Lanssens

LANSSENS - DENOO - MEIRE  STAMBOOM
genealogie - genealogy - généalogie
Lanssens - Lansens - Lanssen - Lansen - Lamsens         Denoo - Deno - Denaux         Meire

»»» voor elke aanvulling of probleem: mail naar Paul Lanssens    -    Pour tout complément ou problème: mail à Paul Lanssens «««


Notities bij: Anne Therese DEWILDER


Julien Elskens was weduwnaar van Maria-Catharina Stuyck (xTervuren 1873 +Tervuren 24.02.1901).
Om hun tweede huwelijk te regelen deden Julien en Anne-Therese beroep op het 'Fonds Regis' te Brussel.
Dit fonds, onder leiding van de aartsbisschop van Mechelen, kwam gratis tussen om het huwelijk van arme mensen te regelen en/of kinderen te wettigen. Het fonds gaf geen materiële hulp, maar trachtte enkel bij te staan, bv. in dit geval administratief helpen omdat de ouders van bruidegom en bruid overleden waren.


Stamboom (genealogie/genealogy/généalogie) Lanssens-Denoo: 24.851 personen (individuals, personnes) d.d. 7 mei 2024 - site: http://lanssens.be