NAMEN-NAMES-NOMS  | HOME  | EMAIL  naar  ( to / à )  |
Paul Lanssens

LANSSENS - DENOO - MEIRE  STAMBOOM
genealogie - genealogy - généalogie
Lanssens - Lansens - Lanssen - Lansen - Lamsens         Denoo - Deno - Denaux         Meire

»»» voor elke aanvulling of probleem: mail naar Paul Lanssens    -    Pour tout complément ou problème: mail à Paul Lanssens «««


Notities bij: Camille Petrus LANSSENS


Pierre Lanssens déménageait de St-Michiels-Bruges à Middelkerke avec son ami, le maçon Felix Allaert. Plus tard Camille Lanssens (le fils de Pierre) et Cecile Allaert (la fille de Felix), se sont mariés.

Camille et Cécile se sont enfuis de Middelkerke lors de la Première Guerre mondiale. Une analyse des régistres de l'état civil antérieurs et postérieurs au conflit indique que le village de Middelkerke avait perdu quasiment tout ses habitants.
La vie luxueuse se termina abruptement. Les allemands détruisaient tous les bâtiments d'une certaine hauteur, car ceux-ci servaient de point de mire pour les artilleurs français. Les bombardements ont détruit deux tiers des maisons. Seul restaient 550 habitants.

Camille et Cécile se sont installés à Lyon et ne sont jamais revenus. Au moment de son décès, Camille habitait au 28, rue Louis Blanc à Lyon 6.
_________________________________________________________________

Middelkerke naissances/geboorten mariages/huwelijken
1913 79 26
1914 103 18
1915 16 1
1916 19 0
1917 9 3
1918 8 4
1919 28 19
__________________________________________________________________

Toen Pierre Lanssens verhuisde van Sint-Michiels naar Middelkerke, ging hij niet alleen. De metser Felix Allaert zette dezelfde stap en beiden bleven bevriend. Dit werd bevestigd door het huwelijk van Pierre's zoon Camille met Felix' dochter Cecile.

Camille en Cecile zijn weggevlucht uit Middelkerke voor de oorlog 1914-'18.
Wanneer we de registers van de burgerlijke stand te Middelkerke in de periode van de eerste wereldoorlog analyseren, blijkt onmiddellijk hoe de gemeente quasi volledig leeggelopen was:
Het weelderige leven werd brutaal gestopt. De Duitsers vernielden alle hoge gebouwen (kerktoren, watertoren, molen, vuurtorens, enz.) omdat ze door de Fransen gebruikt konden worden als mikpunt voor beschietingen. Tijdens de oorlog werd 2/3 van de huizen verwoest. Er waren 998 huizen in 1910 en nog slechts 360 in 1920. Er restten na de oorlog slechts 550 inwoners.

Camille en Cecile vestigden zich in het verre Lyon en zijn nooit meer teruggekeerd. Bij zijn overlijden woonde Camille in de rue Louis Blanc n° 28 in Lyon 6.


Stamboom (genealogie/genealogy/généalogie) Lanssens-Denoo: 24.509 personen (individuals, personnes) d.d. 1 maart 2023 - site: http://lanssens.be