NAMEN-NAMES-NOMS  | HOME  | EMAIL  naar  ( to / à )  |
Paul Lanssens

LANSSENS - DENOO - MEIRE  STAMBOOM
genealogie - genealogy - généalogie
Lanssens - Lansens - Lanssen - Lansen - Lamsens         Denoo - Deno - Denaux         Meire

»»» voor elke aanvulling of probleem: mail naar Paul Lanssens    -    Pour tout complément ou problème: mail à Paul Lanssens «««


Notities bij: Patrick-Marie-Dominique-Antoine MEIRE


Dammenaar Patrick Meire, plaatselijk voorzitter van vzw Natuurpunt, is bioloog, studeerde aan de universiteiten van Gent en Oxford, werkte voor het Delta Instituut in Yerseke en is sinds 1998 professor aan de Universiteit Antwerpen. Hij heeft meedere bekende publicaties op zijn naam.

Patrick is een expert op het vlak van aquatische ecosystemen. Zijn onderzoek spitst zich toe op de functionele rol van rivieren, estuaria en draslanden. Deze gebieden leveren immers heel wat ecosysteemdiensten aan de maatschappij (waterzuivering, overstromingspreventie, kraamkamer voor commercieel belangrijke vissoorten, koolstofsequestratie, ...). Patricks onderzoek koppelt basiswetenschappelijke kennis van de chemie, ecologie en morfologie van deze systemen, aan een duurzaam ecosysteembeheer. Deze aanpak wordt steeds benaderd vanuit het verhogen van natuurlijke ecosysteemweerstand tegen multiple menselijke stressoren: klimaatsverandering (en daaraan gepaarde hydrologische veranderingen), habitatfragmentatie en landgebruik.

Patrick Meire werkte voor een sluis in Kruibeke het concept uit van een gecontroleerd en gereduceerd getij: twee sluizen, een inwateringssluis die bij ieder getij een klein beetje water inlaat en de uitwateringssluis die dat water ieder getij ook weer naar de Schelde laat lopen en ook al het water dat in de polder komt na een stormtij weer naar de Schelde laat lopen. Op die manier kon men in die overstromingsgebieden een slik en schor laten ontstaan wat goed is voor het ecologisch leven en toch de veiligheidsfunctie vrijwaren. Bij de inhuldiging op 24.06.2017 was het dan ook een hele eer dat de sluis naar hem genoemd werd: de Meiresluis.


Stamboom (genealogie/genealogy/généalogie) Lanssens-Denoo: 23.291 personen (individuals, personnes) dd. 8 december 2018 - site: http://lanssens.be