NAMEN-NAMES-NOMS  | HOME  | EMAIL  naar  ( to / à )  |
Paul Lanssens

LANSSENS - DENOO - MEIRE  STAMBOOM
genealogie - genealogy - généalogie
Lanssens - Lansens - Lanssen - Lansen - Lamsens         Denoo - Deno - Denaux         Meire

»»» voor elke aanvulling of probleem: mail naar Paul Lanssens    -    Pour tout complément ou problème: mail à Paul Lanssens «««


Notities bij: André-('Henri') VANHUYLENBROUCK


Als getuigen in de overlijdensakte van Charles-Louis vinden we zijn zonen Theodore en Henri Vanhuylenbrouck. Daarbij is Henri 3 jaar jonger dan Theodore. De geboorteakte van Theodore is snel gevonden, maar die van Henri is onvindbaar. In de periode dat Henri geboren moet zijn, vinden we echter wel een geboorteakte van André Vanhuylenbrouck. De conclusie is dat 'André' in zijn jonge jaren door het leven gegaan is als 'Henri'.
Laat ons de situatie als volgt reconstrueren. Vader Charles-Louis doet op de burgerlijke stand aangifte van de geboorte. Een moeizame onderneming, want hij beheerst amper de Franse taal en hij kan ook niet lezen of schrijven. Aan het loket laat hij de naam 'André' noteren, waarna hij de geboorte gaat vieren. Bij zijn thuiskomst moet hij even nadenken en zegt dat het 'Henri' is. Gans de familie spreekt dus van Henri. Dit duurt tot 'Henri' gaat trouwen en hij aan het loket zijn ware naam te horen krijgt. Vanaf dat huwelijk in 1877 is 'Henri Vanhuylenbrouck' inderdaad van de aardbodem verdwenen en vinden we nog alleen akten met vermelding van 'André Vanhuylenbrouck'.


Stamboom (genealogie/genealogy/généalogie) Lanssens-Denoo: 23.589 personen (individuals, personnes) dd. 24 maart 2019 - site: http://lanssens.be