NAMEN-NAMES-NOMS  | HOME  | EMAIL  naar  ( to / à )  |
Paul Lanssens

LANSSENS - DENOO - MEIRE  STAMBOOM
genealogie - genealogy - généalogie
Lanssens - Lansens - Lanssen - Lansen - Lamsens         Denoo - Deno - Denaux         Meire

»»» voor elke aanvulling of probleem: mail naar Paul Lanssens    -    Pour tout complément ou problème: mail à Paul Lanssens «««


Notities bij: Leonardus [DE fAUW]


Toen de ambtenaar de geboorteakte van Leonardus opmaakte wou hij schrijven 'Defauw', in overeenstemming met de familienaam van de vader Charles-Louis. Maar hij aarzelde. Hij schreef 'Defauw' maar tussen 'De' en 'fauw' hief hij eventjes zijn pen op. Daardoor liet hij een heel kleine spatie. Vervolgens schreef hij in de marge 'De Fauw'. Wanneer er tegenspraak is tussen de tekst van de akte en de tekst in de marge, heeft de akte voorrang. Daarom werd de familienaam van Leonardus achteraf geïnterpreteerd als 'De fauw'. Deze schrijfwijze werd dus toegepast op zijn nageslacht.

In 2008 waren er 68 naamdragers 'De fauw' in België. We hebben niet onderzocht of die allemaal afstammen van Leonardus.


Stamboom (genealogie/genealogy/généalogie) Lanssens-Denoo: 23.589 personen (individuals, personnes) dd. 24 maart 2019 - site: http://lanssens.be