NAMEN-NAMES-NOMS  | HOME  | EMAIL  naar  ( to / à )  |
Paul Lanssens

LANSSENS - DENOO - MEIRE  STAMBOOM
genealogie - genealogy - généalogie
Lanssens - Lansens - Lanssen - Lansen - Lamsens         Denoo - Deno - Denaux         Meire

»»» voor elke aanvulling of probleem: mail naar Paul Lanssens    -    Pour tout complément ou problème: mail à Paul Lanssens «««


Notities bij: Helene Marie Cathérine LANSSENS


Kinderen:
1. Eloi-Alphonse D'HELFT (°Brugge 28.10.1886 X Bienstmann)
2. Laurent D'HELFT (°Brugge 03.10.1888 X Fourneau)
3. Henriette D'HELFT (°Brugge 06.07.1890 X Lucien Cauvembergh)
4. Albéric D'HELFT (°Brugge 04.08.1892 +Haubourdin 16.12.1932 X Paulette Tellier)
Albéric werd op 13 oktober 1913 gevierd als primus op de stedelijke academie. Hiervoor werd toen nog een heus volksfeest opgezet. In een stoet werd hij met 3 andere winnaars naar huis gebracht, waar 's avonds uitbundig gefeest werd. (bron: G. Michiels, blz. 425).
5. Marguerite-Leontine D'HELFT (°Brugge 08.02.1894 +1904)
6. Victor D'HELFT(°Brugge 10.02.1896 X Lambert)
7. Irma D'HELFT (°Brugge 19.04.1897)
8. Maurice D'HELFT (°Brugge 11.05.1898 X Van Der Capellen)
9. Joseph D'HELFT (°Brugge 02.08.1899)
10. Lucrèce D'HELFT (°Brugge 11.05.1898)
11. Joseph D'HELFT (°Brugge 02.08.1899)
12. Lucrèce D'HELFT (°Brugge 05.02.1901 +Brugge 18.12.1903)
13. Albert D'HELFT (°Brugge 23.01.1902 X Williot)
14. Valère D'HELFT (°Brugge 01.05.1904)

De overlijdensakte van Helene vermeldt: "Overleden om 6 h 's morgens, in de waters van de Langerei tegenaan de Gistfabriek". Uit de bevolkingsregisters weten we dat de familie inderdaad op die plaats woonde, nl. in het nummer 17.
Een opzoeking in 'Het Brugsch Handelsblad' van maandag 20 mei 1922 levert ons de volgende tekst: "Uit de Langerei, bij de Gistfabriek, heeft men Donderdag voormiddag het lijk opgetrokken van de Wwe A. Dh..., herbergierster, wonende Langerei. Zonder door iemand gezien te zijn is zij 's nachts in nachtgewaad uit hare woning verdwenen. De vrouw beleefde sinds langen tijd veel familieverdriet en dit zal wel de oorzaak harer wanhopige daad geweest zijn. Het lijk werd naar het St Janshospitaal overgebracht."


Stamboom (genealogie/genealogy/généalogie) Lanssens-Denoo: 24.509 personen (individuals, personnes) d.d. 1 maart 2023 - site: http://lanssens.be