NAMEN-NAMES-NOMS  | HOME  | EMAIL  naar  ( to / à )  |
Paul Lanssens

LANSSENS - DENOO - MEIRE  STAMBOOM
genealogie - genealogy - généalogie
Lanssens - Lansens - Lanssen - Lansen - Lamsens         Denoo - Deno - Denaux         Meire

»»» voor elke aanvulling of probleem: mail naar Paul Lanssens    -    Pour tout complément ou problème: mail à Paul Lanssens «««


Notities bij: Maria SCHERRENS


Maria Scherrens leefde in Moerkerke en had daar 9 kinderen uit 2 huwelijken. Ze is echter niet geboren in Moerkerke. De naam Sche(i)r(r)ens vinden we zelfs in geen enkele poldergemeente van die tijd. Dus starten we een moeilijke zoektocht naar haar afkomst. In de database van de dopen in West-Vlaanderen vinden we alleen in Wingene een passende geboorte, maar in de jaren 1600 is dat zeer ver van Moerkerke. Geert Tavernier zocht voor ons vruchteloos in de weesakten van Brugge Noord, Brugge Oost, het graafschap Middelburg of het ambacht Maldegem, maar hij gaf ons ook een doorslaggevende tip. Daarmee konden we de hypothese van Greta Pittery op Geneanet bevestigen.

Maria's leeftijd bij overlijden op 07.12.1742 was 68 jaar, dus is ze geboren ca. 1674. Bijna 2 maanden na haar overlijden, wordt op 30.01.1742 nog een uitvaartplechtigheid gehouden: "celebrata sunt medio exequiae maria scheirens uxoris andreae mostaert qui obiit et supra notatam est". Zo'n uitgestelde plechtigheid komt vaak voor bij overledenen die tijdens hun leven ingeweken zijn en waarvan de familie buiten de streek woont. Er was immers tijd nodig om die familieleden op te trommelen. De tussentijd van twee maanden laat dus vermoeden dat Maria een 'inwijkelinge' was van redelijk ver. Het is bekend dat veel voorouders uit het Polderdorp Moerkerke afkomstig zijn uit de zandgronden van ver afgelegen dorpen. Zo sprak men te Moerkerke in de jaren '1960 nog van de 'zandboerkes' van het naburige Sijsele en Donk (daar is de scheidingslijn Polders / zandgrond).

In het heemkundig tijdschrift 'Ons Wingene' van 2007 publiceerde Jo Patteeuw een artikel over de familie Scherrens. Daarin stelt hij dat de familienaam al 7 eeuwen aanwezig is in Wingene (de oudste vermelding is in 1368 'Jan Scerren fs Willem', dus Willem is geboren rond 1300) en dat quasi alle Scherrens hun roots hebben in Wingene. Met dit gegeven in het achterhoofd doorzoeken we eerst gans de streek rond Moerkerke, om andere naamgenoten Scherrens te vinden die misschien familie zijn. Dit is het resultaat:
- °Dudzele 19.03.1689 Jacoba Verschilde, fa Jacobus & Scherrens Elizabeth. Dit koppel was gehuwd te Wingene op 31.01.1686. Peter en meter Jacobus vande Kerkhove en Catharina Vanneste.
- °Dudzele 25.09.1683 Judoca vander Keer, fa Isaac & Maria Scherrens. De ouders waren gehuwd te Wingene 06.02.1664. Peter en meter Martinus Heyns en Judoca Brancher.
- °Oostkerke 14.05.1706 Joanna Neyts, fa Laurentius & Petronella Scheerens. Zij waren gehuwd te Wingene op 22.01.1690. Peter en meter Joannes Malfacone en Livina Devos.
Dat Maria Scherrens afkomstig kan zijn uit Wingene is dus zeker geen fantasie, integendeel. De polderstreek was vrij recent (enkele eeuwen eerder) ontstaan door terugtrekking van de zee in combinatie met indijking. Ze was dunbevolkt en werd steeds vruchtbaarder. Seizoenarbeiders uit de dorpen ten zuiden van Brugge kwamen werken op het land. Het is logisch dat sommigen er bleven wonen en een huwelijkspartner vonden. Zelf heb ik voorbeelden van de familie Lampsens uit Zwevezele.

In Wingene vinden we zes geboorten van een Maria Scherrens in de ruime periode rond 1673:
- 11.12.1659 °Scherrins Maria, fa Rolandus & Verhelst Judoca => Niet, want te oud.
- 05.06.1667 °Scherrens Maria Barbara, fa Livinus & Keere Catharina => Niet, want in dit gezin komt in 1675 een andere Maria.
- 07.10.1668 °Scheerens Maria, fa Egidius & Verschave Jacoba => Misschien, leeftijd 5 jaar ernaast. Heeft echter geen zus Elisabeth (zie verder).
- 28.04.1669 °Scherrens Maria Anna, fa Rolandus x van Craymeesch Joanna => Misschien, leeftijd 4 jaar ernaast. Heeft geen zus Elisabeth.
- 22.03.1675 °Scherrens Maria fa Livinus x Keere Catharina => Perfecte kandidate, leeftijd 2 jaar ernaast. Heeft wél een zus Elisabeth.
- 16.03.1678 °Scheerens Maria fa Roelandus x Hubrecht Joanna => Onwaarschijnlijk, want zou ver van huis gehuwd zijn op 17 jaar. Geen zus Elisabeth.

Analyse van alle getuigen, peters en meters van Maria Scherrens in Moerkerke:
EERSTE HUWELIJK MET ANDREAS ROELOF:
- Verlovingsgetuigen: -
- Huwelijksgetuigen: Jacobus Verschelde en Petrus Roelof
- Laurentia Roelof °27.10.1695, Jacobus Verschelde en Joanna Roelof
- Joannes Roelof °29.08.1698, Jacobus Devos en Jacoba Mestdach
- Joannes Roelof °07.10 1701, Ignatius Devriese en Catharina Debrune
- Maria Petronilla Roelof °28.08.1704, Petrus Cattaert en Judoca Dewitte (posthuma: Andreas Roelof overleden - Judoca Dewitte was gehuwd met Mostaert, dus wellicht haar toekomstige schoonzus!!)
TWEEDE HUWELIJK MET ANDREAS MOSTAERT:
- Verlovingsgetuigen Joannes Mostaert (vader van Andreas) en Philipus Antonius Beelaert (slechts één Philippus in de database: hij huwt in Wingene)
- Huwelijksgetuigen Joannes Cattaert en Petronella Heneye (?)
- Petrus Mostaert 18.03.1706, Petrus Spae(?) en Cornelia Dewitte
- Philippus Joannes Mostaert 25.02.1709, Franciscus Lefebvre en Joanna Dumon
- Petronella Mostaert 09.04.1712, Petrus de Bruycker fs Joannes en Maria Lievens
- Andreas Joannes Mostaert 25.02.1715, Lucas Deconinck en Joanna Colve
- Josepha Adriana Mostaert 03.03.1719 Joannes Carolus ?aignaert en Maria Ludovica Canius

De oplossing ligt bij Jacobus Verschelde, eerste huwelijksgetuige en eerste peter. Hij is op 31.01.1686 in Wingene gehuwd met Elisabeth Scherrens. Maar welke Elisabeth?
- Elisabeth Scherrens °Wingene 16.04.1662, fa Rolandus & Judoca Verhelst? Deze heeft een zuster Maria Scherrens, geboren 11.12.1659, hierboven uitgesloten wegens te oud.
- Elisabeth Scherrens °Wingene 09.12.1664, fa Livinus & Catharina (vande) Keere? Zij heeft een zuster Maria Scherrens, geboren 22.03.1675, de perfecte kandidate van hierboven.

Maria Scherrens uit Moerkerke is dus geboren in Wingene op 22.03.1675, als dochter van Livinus en Catharina (vande) Keere. Haar 11 jaar oudere zuster Elisabeth had zich met haar man Jacobus Verschelde gevestigd in Dudzele en Maria was met hen in contact, of woonde misschien zelfs bij hen in. Op die manier was het voor haar schoonbroer mogelijk om in Moerkerke huwelijksgetuige en peter te zijn. Hopelijk zal een moederlijke DNA analyse dit bevestigen.

Nog deze weetjes:
- Maria's tweede man Andreas Mostaert is nog in hetzelfde jaar 1741 in Moerkerke hertrouwd met Adriana Kesmaeckers, maar een jaar later is hij zelf overleden.
- Maria's vader Livinus Scherrens heeft Wingene nooit verlaten. Zijn eerste vrouw Catharina (vande) Keere overleed in 1681 te Wingene. Hij hertrouwde met Maria Vanaken die overleed in 1744 te Wingene. Zelf overleed hij in 1732 te Wingene.


Stamboom (genealogie/genealogy/généalogie) Lanssens-Denoo: 24.814 personen (individuals, personnes) d.d. 14 februari 2024 - site: http://lanssens.be