NAMEN-NAMES-NOMS  | HOME  | EMAIL  naar  ( to / à )  |
Paul Lanssens

LANSSENS - DENOO - MEIRE  STAMBOOM
genealogie - genealogy - généalogie
Lanssens - Lansens - Lanssen - Lansen - Lamsens         Denoo - Deno - Denaux         Meire

»»» voor elke aanvulling of probleem: mail naar Paul Lanssens    -    Pour tout complément ou problème: mail à Paul Lanssens «««


Notities bij: Jacoba D'HONDT


Jacoba is op 03.08.1636 in Wingene hertrouwd met Boudewijn Degruytere.

Notities bij: Eustachius Vande Keere
Tielt-Binnen: staten van goed 1630-1639 nr. 55 (boek p. 77)
+Eustaes Vande Keere fs Gille, +Wingene 10.9.1636, poorter Tielt
x Jaquemintgen Dhont fa Jooris
kdn: Gillis, Guilliamken, Tanneken, Pieterken, Eustae, Catlyntgen en Joannes
VP: Pieter Vande Keere, VM: Jooris De Hondt

Roede van Tielt jg. 2011 nr. 2, p. 124 , de huizen bij het Tieltse marktplein, auteur Ronny Ostyn
Eustaes Vande Keere, zoon van burgemeester Gillis Vande Keere en Judoca Bibau, trouwde in 1614 met Jacquemyne Dhondt. Hij overleed in 1636. Vier jaar later stierf zijn echtgenote (NIET WAAR). Zij lieten zeven kinderen achter: Gillis, Guillaume, Tanneke, Pieterke, Eustaes, Cathelynken en Hansken. Eustaes Vande Keere bezat niet alleen een huis met een 'kadastrale waarde' van 2 bunder aan de Neermarkt, maar ook nog een mote en een meersch in de Bruggestraat, een huys, erve en bogaert in de Hulststraat en een erve in de Kortrijkstraat. Hij was baljuw van Tielt-ten-Hove: Eustaes Vande Keere bailliu van Gruuthuuse over tdaghvaerden van Pieter Roose tot Brugge (SR 1626-28) en baljuw van het Leynsche. Daarnaast was hij ook brouwer: Eustaes Vande Keere over de leverynghe van cleen bier veroorboort byde metsenaers ghevrocht hebbende ande halle (SR 1618-20) en van 1630 tot aan zijn dood in 1636 was hij lakensnijder in Wingene. Hij pachtte in Tielt geregeld de bier- en wijnaccijns en ook een deel van de 'Saldaignes rente', een lening die de stad afbetaalde met de opbrengst van een accijns op de verkoop van bier en wijn. Twee jaar na zijn dood kocht zijn weduwe, Jacquemyne Dhondt, een huis op de Hulst: Jacquemynten De Hont, weduwe Eustaes Vande Keere van thuys ende erfve ghecoght jeghens de weduwe Guillaume Vande Keere opde Hulst (SR 1638), maar zij bleef in Wingene wonen. Zij stond met haar zoon Pieter als 'afzittende poorteres' in Tielt genoteerd (SR 1638)


Stamboom (genealogie/genealogy/généalogie) Lanssens-Denoo: 24.814 personen (individuals, personnes) d.d. 14 februari 2024 - site: http://lanssens.be