NAMEN-NAMES-NOMS  | HOME  | EMAIL  naar  ( to / à )  |
Paul Lanssens

LANSSENS - DENOO - MEIRE  STAMBOOM
genealogie - genealogy - généalogie
Lanssens - Lansens - Lanssen - Lansen - Lamsens         Denoo - Deno - Denaux         Meire

»»» voor elke aanvulling of probleem: mail naar Paul Lanssens    -    Pour tout complément ou problème: mail à Paul Lanssens «««


Notities bij: Adolphe-Joseph-Germain-Adelson LANSSENS


Eerst werkte Adolphe ruim een jaar als knecht in de patisserie 'Provoost' te Menen van 06.10.1893 tot 17.01.1895. Wellicht was hij die zware stiel beu, want in 1899 was hij reiziger voor de Singer-Maatschappij. Later vinden we hem als Meester-Bakker, eerst in Kortrijk. In 1921, bij het huwelijk van zoon Adelson, is hij als patissier gedomicilieerd in Douai, terwijl Palmyre gedomicilieerd is in Lille. In 1925 overlijdt hij in de Bouveriestraat C 83. Op dat ogenblik woont hij volgens de overlijdensakte in Sint-Andries: mogelijk is dit een vergissing, want in de bevolkingregisters is Adolphe niet te vinden, en Palmyre overlijdt later in een verzorgingsgesticht in St-André (vlakbij Lille in Frankrijk).


Stamboom (genealogie/genealogy/généalogie) Lanssens-Denoo: 23.291 personen (individuals, personnes) dd. 8 december 2018 - site: http://lanssens.be