NAMEN-NAMES-NOMS  | HOME  | EMAIL  naar  ( to / à )  |
Paul Lanssens

LANSSENS - DENOO - MEIRE  STAMBOOM
genealogie - genealogy - généalogie
Lanssens - Lansens - Lanssen - Lansen - Lamsens         Denoo - Deno - Denaux         Meire

»»» voor elke aanvulling of probleem: mail naar Paul Lanssens    -    Pour tout complément ou problème: mail à Paul Lanssens «««


Notities bij: Adolphe Joseph Germain Adelson LANSSENS


Eerst werkte Adolphe ruim een jaar als knecht in de patisserie 'Provoost' te Menen van 06.10.1893 tot 17.01.1895. Wellicht was hij die zware stiel beu, want in 1899 was hij reiziger voor de Singer-Maatschappij. Later vinden we hem als Meester-Bakker in Kortrijk. Dat liep helemaal fout, want op 09.01.1902 werd hij failliet verklaard (krantenknipsel).

Volgens de huwelijksakte van zoon Adelson in 1921, was hij als patissier gedomicilieerd in Douai, terwijl Palmyre gedomicilieerd was in Lille. In 1925 overleed Adolphe in de Bouveriestraat C 83 te Brugge. Volgens de overlijdensakte was hij op dat moment gedomicilieerd in Sint-Andries. Dit zal een vergissing zijn, want in de bevolkingsregisters is Adolphe niet te vinden. Palmyre overleed later in een verzorgingsgesticht in St-André (vlakbij Lille in Frankrijk).


Stamboom (genealogie/genealogy/généalogie) Lanssens-Denoo: 24.509 personen (individuals, personnes) d.d. 1 maart 2023 - site: http://lanssens.be