NAMEN-NAMES-NOMS  | HOME  | EMAIL  naar  ( to / à )  |
Paul Lanssens

LANSSENS - DENOO - MEIRE  STAMBOOM
genealogie - genealogy - généalogie
Lanssens - Lansens - Lanssen - Lansen - Lamsens         Denoo - Deno - Denaux         Meire

»»» voor elke aanvulling of probleem: mail naar Paul Lanssens    -    Pour tout complément ou problème: mail à Paul Lanssens «««


Notities bij: Joannes MEIRE/MEERE


Joannes is de oudste voorvader in Brugge van de familie Meire. Zelf is hij niet van Brugse origine, want in de doopakten van de stad, die volledig geïnventariseerd zijn tot ca. 1575, wordt hij niet vermeld. Hij duikt op in 1730, wanneer hij in de Sint-Gillisparochie trouwt met Anna-Maria Devos. In die huwelijksakte wordt hij 'Meere' genoemd. Ook wanneer hij 18 jaar later overlijdt, staat er 'Meere' in de overlijdensakte. De zes kinderen van Joannes heten Merre (1x), Meere (3x) en Meire (2x). Er zijn een massa afstammelingen tot op vandaag, waarvan de helft 'Meire' heet, de andere helft is 'Meere' (de naam 'Merre' is niet verdergezet). Daarom geven we aan Joannes de dubbele familienaam 'Joannes MEIRE/MEERE'.

Indien we Joannes' geboorte zouden vinden, weten we vanuit welke stad/gemeente de familie Meire terecht gekomen is in Brugge. Spijtig genoeg wordt in zijn overlijdensakte geen enkele indicatie gegeven: leeftijd noch geboorteplaats worden vermeld. Om de afkomst van Joannes (en van Anna-Maria) te zoeken, moeten we dus hun huwelijksgetuigen en de peters en meters van hun kinderen analyseren.

Verlovingsgetuigen: Balthazar Devos en Joannes Ducol
Huwelijksgetuigen: Josephus Leupens en Balthazar Devos
De kinderen van Joannes en Anna-Maria zijn:
- Maria-Theresia Merre, gedoopt 23.07.1730, peter Livinus Vanrobays, meter Maria Merre
- Joannes-Josephus Meere, gedoopt 28.08.1732, peter Carolus Vanpeteghem, meter Maria-Theresia Debruyne
- Bertulphus-Leonardus Meire, gedoopt 21.03.1734, peter Joannes Vandedounck, meter Joanna Devos
- Rochus Meire, geboren en gedoopt 11.04.1736, peter Rochus Vandehaeghe, meter Livina Meire
- Franciscus-Macharius Meere, geboren en gedoopt 27.10.1737, peter Franciscus Caneyt, meter Agatha-Dorothea Debruyne
- Rochus Meere, geboren 01.10.1743 (gedoopt 2°), peter Rochus Vanderhaeghe, meter Anna-Maria Sola

Helaas slagen we er niet in, om hiermee de geboorte van Joannes te vinden. In de database van de dopen van gans West-Vlaanderen, vinden we slechts één passende geboorte, nl. Joannes Meere, geboren in Meetkerke op 01.05.1701, maar dit kind is overleden na 11 maanden. Ook Livina Meire (die vermeld wordt als meter in 1736) is in de West-Vlaamse databases nergens te vinden, noch bij de dopen, de huwelijken of de overlijdens. Zoals in de inleiding vermeld, is de familienaam Meire afkomstig uit het noorden van het huidige Oost-Vlaanderen. De kans is dus groot dat Joannes van daaruit naar Brugge gekomen is. Om verder te zoeken moeten we nog een aantal jaren wachten, tot er ook in Oost-Vlaanderen een volledige index zal opgemaakt zijn van alle parochieregisters.

De geboorte van Anna-Maria vormt daarentegen geen enkel probleem. Zij is een Brugse. Haar huwelijksgetuige Balthazar Devos kan niet haar vader zijn, want de enige Balthazar die in aanmerking komt is al overleden in 1718. Huwelijksgetuige Balthazar Devos is haar oudere broer (°St-Jacobs 20.09.1695). Joanna Devos die meter is in 1734, is haar jongere zus (°St-Jacobs 18.07.1708). Hun ouders zijn Joannes Devos en Jacoba Debruyne, die zich verloofden in St-Gillis op 15.07.1693 en die huwden in St-Jacobs op 30.07.1693.

Van de zes kinderen hierboven vermeld, heeft alleen het derde kind Bertulphus afstammelingen Meire tot op heden. Daarom gaan we in de volgende generatie alleen verder met hem.


Stamboom (genealogie/genealogy/généalogie) Lanssens-Denoo: 24.538 personen (individuals, personnes) d.d. 1 augustus 2023 - site: http://lanssens.be