NAMEN-NAMES-NOMS  | HOME  | EMAIL  naar  ( to / à )  |
Paul Lanssens

LANSSENS - DENOO - MEIRE  STAMBOOM
genealogie - genealogy - généalogie
Lanssens - Lansens - Lanssen - Lansen - Lamsens         Denoo - Deno - Denaux         Meire

»»» voor elke aanvulling of probleem: mail naar Paul Lanssens    -    Pour tout complément ou problème: mail à Paul Lanssens «««


Notities bij: Emerence DENOO


Carolus Debrouwer was schoenmaker in de Nieuwstraat te Torhout, en zijn moeder was een Lanssens, m.a.w. dit is een relatie tussen beide stambomen 'Lanssens' en 'Denoo'! Helaas was het geen geslaagde relatie.

Een eerste feit gebeurde op zaterdag 24 juni 1893. Beide echtgenoten waren toen nog solidair. Samen verschenen ze die dag voor de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge. Ze werden beschuldigd van vrijwillige slagen en verwondingen op een zekere Julie Vanmaele, feiten van maandag 22 mei 1893 in Torhout. Emerence kreeg 26 frank boete en 5 frank 88 ct gerechtskosten, maar met opschorting van straf omwille van een blanco strafblad. Carolus had blijkbaar geen blanco strafblad, daarom kreeg hij 8 dagen gevangenisstraf plus dezelfde 26 frank boete en 5 frank 88 ct gerechtskosten, alles effectief.

Zeven jaar later, in het jaar 1900, verliet Emerence haar man en haar drie nog levende kinderen. Zonder zich officieel uit te schrijven trok ze naar Roubaix.
Dat ze haar kinderen achterliet bij haar man kwam haar duur te staan. Bij het doorlopen van de gevangenisregisters van Brugge vinden we Emerence die op vrijdag 13° juli 1900 door de correctionele rechtbank veroordeeld werd tot niet minder dan één jaar gevangenisstraf voor 'abandon d'enfant'. Op basis van een internationaal aanhoudingsbevel werd ze eerst op 12 april 1900 gearresteerd in Roubaix, en daar opgesloten in de 'amigo' (gevangeniscel van de gemeente). Daarna bleef ze opgesloten in Lille van 13 april tot 7 mei 1900. Op 7 mei werd ze uitgeleverd aan België en bleef 1 nacht in de 'amigo' van Moeskroen. Op 8 mei ging ze in de gevangenis van Kortrijk en vandaar op 9 mei naar Brugge, waar ze dus op 13.07.1900 veroordeeld werd.
In het gevangenisdossier vinden we haar persoonsbeschrijving: groot 1m60, bruin haar en wenkbrauwen, laag voorhoofd, bruine ogen, middelmatige neus en mond, ronde kin, ovaal gezicht, gezonde huidskleur en normale corpulentie.

Op 25 januari 1901 werd ze vervroegd in vrijheid gesteld. Op 7 mei 1901 werd ze in Torhout uitgeschreven uit de bevolkingregisters, met als bestemming Klemskerke en daarna Oostende. Op basis van deze feiten werd in 1901 de echtscheiding uitgesproken, in die tijd een zeer uitzonderlijke gebeurtenis.
In 1903 woonde Emerence in de Romestraaat 93, en in 1905 in de Kaïrostraat 80 te Oostende. In 1905 spande ze een proces in, dat ze won, tegen Mathilde Masschaele en Emile Maeckelberghe voor het achterhouden van goederen (REA burgerlijke zaken, doos 285, blz 93, vonnis 4506). Op 20.10.1905 werd ze door de correctionele rechtbank in Brugge vrijgesproken voor heling van 6 flessen likeur (REA correctioneel, doos 28). Uit een vonnis van de politierechter te Torhout weten we dat ze in 1912 opnieuw herbergierster was in haar geboortedorp Ruddervoorde (ze kreeg 5 frank boete omdat er in haar café gedanst werd zonder toelating). Daarna was ze tot haar overlijden herbergierster in de Godshuizenstraat 15 te Oostende.

Nog meer uitzonderlijk was dat ze als ongehuwde-gescheiden moeder nog eens drie kinderen kreeg. De manier waarop ze aan de kost kwam zal dus wel niet onbesproken geweest zijn. In de akten van Oostende werd haar naam systematisch geschreven als 'De Noo'. Daarom kregen deze 3 kinderen officieel hun familienaam gesplitst in twee woorden.


Stamboom (genealogie/genealogy/généalogie) Lanssens-Denoo: 24.059 personen (individuals, personnes) dd. 02 aug 2020 - site: http://lanssens.be