NAMEN-NAMES-NOMS  | HOME  | EMAIL  naar  ( to / à )  |
Paul Lanssens

LANSSENS - DENOO - MEIRE  STAMBOOM
genealogie - genealogy - généalogie
Lanssens - Lansens - Lanssen - Lansen - Lamsens         Denoo - Deno - Denaux         Meire

»»» voor elke aanvulling of probleem: mail naar Paul Lanssens    -    Pour tout complément ou problème: mail à Paul Lanssens «««


Notities bij: Carolus MEIRE


Uit de huwelijksakten van Brugge lijkt het alsof Carolus eerst gehuwd was op 06.08.1793 met Catharina Verscheuren, weduwe van Petrus Vanbrussel. Laatstgenoemden waren gehuwd in 1780. Dat zou betekenen dat Catharina Verscheuren ca. 10 jaar ouder was dan Carolus. Dat is een groot verschil. Verder vinden we geen gegevens over Catharina (geboorte in St-Jacobs klopt niet, overlijden onvindbaar). Nochtans klopt de beschrijving van Carolus (geboren in St-Gillis en nog niet gehuwd) en ook zijn handtekening stemt overeen. Dat is allemaal vreemd, maar het heeft geen belang want er waren geen kinderen.

Carolus trouwde (of hertrouwde) op 16.06.1795 met Susanna Bauwens. Susanna's geboorte vinden we als volgt. Uit haar overlijdensakte in Brugge leren we dat ze geboren is omstreeks 1772 in Gent, als dochter van Franciscus en Catharina "Triquet". Een paar duizend doopakten van alle parochies van Gent voor de periode 1771-1773 overlopen is onbegonnen werk. Gelukkig zijn de huwelijksakten van Gent geïnventariseerd. Via een zoekactie op "Franciscus + Bauwens + Catharina" vinden we dat Franciscus Bauwens gehuwd is in 1768 in de St-Salvadorsparochie te Gent met Catharina "Kriki". Wanneer we dan de doopakten van deze parochie een voor een doorlopen, vinden we op 3 januari 1772 de geboorte van Susanna-Adriana Bauwens, dv Franciscus & Catharina "Carakie". Van Kriki naar Carakie naar Triquet.... we hebben geluk gehad om dit te vinden. De vondst wordt definitief bevestigd in de doopakte van Albertus Meire: zijn moeder is "Zuzanna Bauwens, 24 annorum, ex St-Salvatoris Gandae".

Carolus Meire en Susanna Bauwens woonden in de Carmerstraat in Brugge en hadden twee zonen:
- Albertus Carolus Meire 1795-1870: zie verder
- Josephus Franciscus Meere 1797-1848

Alleen Albertus heeft afstammelingen Meire tot op heden. Josephus heeft ook afstammelingen, maar deze heten 'Meere'. Daarom gaan we in de volgende generatie alleen verder met Albertus.


Stamboom (genealogie/genealogy/généalogie) Lanssens-Denoo: 24.814 personen (individuals, personnes) d.d. 14 februari 2024 - site: http://lanssens.be